kerel

kerel

(ˈkerəl)
n
South African a chap or fellow
[C19: Afrikaans]
References in periodicals archive ?
Liesbet het op die ouderdom van vyftien 'n seksuele verhouding met haar ma se kerel, Gary, gehad wat noodlottig geeindig het.
Ram alka, Bor kak (a), Bri diuU (c), Cab kauu (a), Nas dlo, Mov gono, Boc tJwi, Dor kerel, Cun tata (b), Tun 'ra?
Syntactically, it behaves, differently though, as the negation marker is placed before ka: na ka kerel "he will not do" (Boretzky 2003:68).
Checoslovaquia no era ajena al afan de control gestado en Moscu, ni tampoco al espiritu de cuestionamiento de intelectuales como Jiri Hajek, Jiri Pelikan, Milan Hubl, Jaroslav Sobata, Alfred Cerny, Kerel Kyrel, Jaroslav Litera, Jiri Hochman, Jiri Muller, Jan Patocka, Vaclav Havel y, desde la cupula, Alexander Dubcek.
kerel 'to do, make' < OIA karoti 'does' (2814)--compare the conjugation of Indus Kohistani karav 'to do' which displays "irregular" variations of the vowel e.
For something a little different, try using some pepper ed smoked mac kerel fillets.
Die gebeure draai om Dot en haar ma, tant Bella, se voorbereidings vir die koms van eersgenoemde se kerel, Arthur Drew.
The island, which is 18km long and 5-10km wide, also has some stunning beaches such as Port Donnant or Port Kerel where we all swam and lazed around for the afternoon, before heading back on the ferry and to the pool table in Le Bono.
Jeanne Kerel worked for the National Center of Scientific Research in Paris and was at the London School of Economics writing her doctoral thesis on "The Cost of Living in Paris 1840-1954" when she met a young man who not only had brains and charm but, more to the point, spoke fluent French.
Sy kan hom nie onthou nie maar hy ken haar blykbaar goed: 'n donker kerel, stel sy haar voor, swamagtig bleek, 'n kwispelstert, met 'n lispelende stem, en 'n liggaamlike afwyking van een of ander aard--dalk 'n horrelvoet (17, 55, 127, 140-42, 226-28).
Voeg hierby 'n totale afwesigheid van vooroordeel, die krag van 'n bison en crie behendigheid van 'n Rooi Indiaan, en u sal saamstem dat die Nederlander van die Waal (sic) van tyd tot tyd 'n baie gevaarlike kerel kan word.