lekker


Also found in: Thesaurus.

lekker

(ˈlɛkə)
adj
1. pleasing or enjoyable
2. tasty
3. local is lekker popular slogan promoting South African culture, produce, etc
[C20: Afrikaans, from Dutch]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

lekker

adjective (S. African slang) delicious, tasty, luscious, choice, savoury, palatable, dainty, delectable, mouthwatering, yummy (slang), scrumptious (informal), appetizing, toothsome, ambrosial We had a really lekker meal.
References in periodicals archive ?
DIDIX owns several well-known gifting brands such as RestaurantCadeau, BioscoopCadeau, De Nederlandse Sauna Cadeaubon, De Nationale Kadobon, Beauty&ParfumCadeau, CinemaCadeau and Restaurant Choice and experience activities boxes such as HEMA Lekker Weg and Momento.
There are several examples of un-translated words from Afrikaans in this novel of English expression; some of which include broers, dood, dronklap, lekker, neek, skander, skelim, skollies, takkies and so on.
Ander lesers sal moontlik 'n ander keuse uitoefen, maar dit is hoekom dit so lekker is om te lees en te onthou.
It's so lekker that our child is now better' is much nicer than the formal descriptions of 'stable' or 'improved'.
Lichtenstein vermeld teen die begin van 1800 twee gevalle waar binnelanders sommer lekker met sy geselskap gesels het in hul eie kolonistetaai (Scholtz 1981:230) - nie Nederlands nie, maar Grensafrikaans.
Since 2010, complemented the national institute lekker energy supply of the group.
Review TITLE: Lekker Wind Quintet VENUE: St Paul's Hall REVIEW BY: Chris Robins THE Lekker's biography does not explain why the Afrikaans word for fine is their title, but after this performance for Huddersfield Music Society they should be renamed baie lekker - very fine indeed.
Thus, the sense of the "bos", the "bush" and "scrub" of the region, to which Jakkie is "voyaging" is erased, even if the remainder of the children's rhyme echoes in the mind of the reader: "Aljander, aljander, al deur die bos/jou mamma en pappa kook lekker kos".
Deurdat akademiese debatte na voetnote gerelegeer word, lees die informatiewe gedeelte van die teks lekker.
The lekker kos more than made up for quirky hotel furnishings.