leukaemogenic

(redirected from leucaemogenic)

leukaemogenic

or

leukemogenic

adj
(Pathology) relating to the development of leukaemia, or causing leukaemia. Also: leucaemogenic