mevrou


Also found in: Wikipedia.

mevrou

(məˈfrəʊ)
n
a South African title of address equivalent to Mrs when placed before a surname or madam when used alone
[Afrikaans]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
On the occasion, he starts, 'Nee, nee, mevrou, die wind is te .
As jong student het die skrywer Nico van Suchtelen (1983) byvoorbeeld tydens sy verblyf op Walden 'n klavierkonsert in die huis van mevrou Van Eeden bygewoon:
Mevrou Spies yanks the dangling chain and he is sucked down the gurgling throat of the toilet.
Mevrou bring toe mos vemore die nuwe boek daar aan met ons stories en resepte.
Sarah Raal, then as mevrou Snyman, (4) first made her war memories public as a series of articles which appeared in Die Burger from 5 December 1936 to 6 February 1937.
Een van die vorige meester se dissipels, mevrou Tanaka, verkry verligting omdat sy gelag het vir die absurditeit van die vorige leermeester se woorde en dade (Viljoen, 1996:148) en omdat sy klaarblyklik geleer het om haarself, diegene om haar en haar geestelike lewe nie so ernstig op te neem nie.
Skorrie Morrie) en aan ander karakters skunnige name (oom Tolletjies Holletjies, Antie B of Antie Boudjies, dit wil se meneer en mevrou Apie) of 'n beskrywende naam te gee (soos in die geval van die "glamour girl" Sexie Smith).
Daar is verskeie verwysings na die probleem wat karakters soos Lina (79) en Mevrou Buitendacht, die vroedvrou (67), het om die waarheid teenoor hulle self te erken.
Hier raak sy bevriend met die optimistiese Ella Nkhoma wat VIGS het en mevrou Dube wie se seun haar in die hospitaal kom aflaai en nie weer sy opwagting maak nie.
By die bejaarde mevrou Van Graan oorwin die liefde uiteindelik die rassehaat en word God die bron van die liefde, ook tussen baas en werker en tussen etniese groepe, terwyl die predikant op ironiese wyse niks van die liefde van God begryp nie.
met sy baie betekenisse: Bella as vroulike naam; donna wat dame, mevrou, nooi beteken; belladonna wat samevattend "mooi dame" beteken; en die kelk wat die vroulike geslagsorgaan kan simboliseer; belladonna wat as medisyne gebruik word, as pleister of smeergoed, en waarvan atropine en ander verdowingsmiddele gemaak word .
maar as hulle nie daar is nie mevrou, dan mis 'n mens elkene van hulle" (p.