milline


Also found in: Thesaurus.

mil·line

 (mĭl′līn′)
n.
1. A unit of advertising copy equal to one agate line one column wide printed in one million copies of a publication.
2. The cost of a unit of advertising copy.

milline

(ˈmɪlˌlaɪn)
n
(Marketing) a measurement of advertising space equal to one line printed in agate appearing in one million copies of a magazine or newspaper

mil•line

(ˈmɪlˌlaɪn, mɪlˈlaɪn)

n.
1. one agate line of advertising one column in width appearing in one million copies of a periodical.
2. Also called mil′line rate`. the charge or cost per milline.
(mil (lion) + line1]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.milline - an advertising measuremilline - an advertising measure; one agate line appearing in one million copies of a publication
printing unit - a unit of measurement for printing
References in periodicals archive ?
JAaAaAeAnrgmiseks on kAaAaAeA situd, milline vAaAaAeA is olla L ja tema lAaAaAeAnhikonna seos Sakalaga, kus asus Lembitu linnus, castrum Lembit quod Leole vocatur.
One of her friends, Patricia Milline, who works with his sister Sabrina, sent her work colleague a message.
Milline iganes vois olla kaitumisviis konkreetsetes kultuurides, on surma ikkagi kasutatud vahendina, et eristada ja maletada inimesi, kes uhel voi teisel moel olid vastavates uhiskondades olulised.
38) Wenemaa-l praktiseeritawa kombe jarele, milline abielu aga pole makse-w Hispaania ega ka Inglise seaduse jargi.
Aus diesem Grunde kann von echten Pronomina und Prosubstantiven (tema 'er, sie, es', kes 'wer', mis 'was'), Proadjektiven (mingi 'irgendein', selline 'solcher', milline 'welcher', niisugune 'solch ein') und Pronumeralien (mitu 'wieviel', mitmes 'der wievielte', mitmendik 'der wievielte Teil') gesprochen werden.
promoted Dundee Wimpey and Celeste Milline to Vice Presidents of the Affordable Housing division.
He found that the milline rate (the cost per line of reaching one million readers) was five percent above average in one newspaper towns and five percent below average in two newspaper towns.
Esimeseks sammuks sel teel oli kAaAaAeA simustiku koostamine, teada saada, milline on liikmesriikide seisukoht rahvusvahelise standardi kehtestamiseks, mis mAaAaAeAnAaAaAeAnraks kindlaks meetodid miinimumpalga vAaAaAeAnljaarvutam
Voimatu on ennustada, milline pilt avaneb linnuse veel valjakaevamata osades ja milliseid jareldusi voib sealt avastatu pohjal teha.
BLUNDER BORDELL BRANDER BRECHEN CARNALL CASTELL CENTARE CHAPPER CHESTON COLLICE COMENTE CONDITE CORRAGE COSTERS CRISTEN DELATER DESPEND ENCRESS FORTHER FRITTER GRANTER HALLAND HARRIER MARLINE MARRINE MILLINE PARTANE PASTERS PINNATE POLITES SCALLED SERENES SHALDEN SHANKER SHILLET SHIRLEY SLUGGED SOUTHER SWELLED TAINTER TERRANE THESTER TRISTLE UNTIMES WINDLES
Ta soovitas enne maaruse teist lugemist valja selgitada, kas Eestil on nii suurt luhiajalist valislaenu vaja, milliseid hadavajalikke kaupu 50 miljoni dollari eest ostetakse, milline on nende kvaliteet ja kuidas moeldakse laen mone aasta parast valisvaluutas tagasi maksta, sest ainuuksi volaintresside summa 1, 5 miljonit dollarit ehk 75 miljonit Eesti marka--uletab Eesti peamise valisvaluuta allika.