mucid


Also found in: Medical.
Related to mucid: gonfalon

mucid

(ˈmjuːsɪd)
adj
rare mouldy, musty, or slimy
[C17: from Latin mūcidus, from mucēre to be mouldy]
muˈcidity, ˈmucidness n
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Eger mucid firma patent ile korunmazsa bu sefer de fiyatlar marjinal maliyet duzeyinde gerceklesecek ve ilk uretici firma arastirma ve gelistirme sabit maliyeti kadar zarar edecektir.
Pilot bolgede muhtemelen yeni ilaca alternatif urunler patentsiz bir sekilde satilacagindan ikame fiyat etkisi yuzunden mucid firmanin kari oldukca dusuk duzeylerde olabilecektir.
Yukarida kisaca aciklanan patent sistemine getirilen alternatifler genel olarak mucid firmalarin patentleri kamusallastirilirken kendilerine yapilacak odeme miktarini belirlemede dugumlenmektedir.