paramo

(redirected from paramos)
Also found in: Encyclopedia.

pa·ra·mo

(pä′rə-mō′, păr′ə-) or pá·ra·mo (pä′rə-)
n. pl. pa·ra·mos or pá·ra·mos
A treeless alpine plateau of the tropical Andes.

[American Spanish páramo, from Spanish, wasteland, from Old Spanish, from Latin paramus, probably from a pre-Roman language of the Iberian Peninsula.]

paramo

(ˈpærəˌməʊ)
n, pl -mos
(Physical Geography) a high plateau in the Andes between the tree line and the permanent snow line
[C18: American Spanish, from Spanish: treeless plain]
References in periodicals archive ?
Laikytasi nuostatos, kad studiju kokybei reiksmingos ir lemia studijuojancio asmens saviugda bei igyjama kvalifikacija 8 dimensijos (misijos ir tikslu igyvendinimo; administravimo efektyvumo; studentu priemimo ir paramos jiems organizavimo; studentu tobulejimo; akademinio personalo kvalifikacijos tobulinimo; materialiniu istekliu valdymo; isoriniu rysiu palaikymo ir pletojimo; studiju kokybes uztikrinimo), kurios padeda atskleisti studiju kokybes lygi (Juodaityte 2004; Savickiene 2005).
Sie rezultatai yra svarbus tiek imoniu vadovams, kurie ketina pletoti versla uzsienio rinkose, tiek valstybes politikos formuotojams, rengiantiems MVI paramos programas, susijusias su zmogiskojo kapitalo didinimu.
Determination of phenolic compounds in flowers of Hypericum species native to South Brazil and Peruvian Paramos.
Sprendimu paramos metodu taikymo ypatumai vertinant finansini komerciniu banku stabiluma, Verslas: teorija ir praktika 13(4): 314-323.
Brazilian paramos constitute grassland habitats over mountains tops, usually neglected by Lepidoptera researchers due to their relatively low number of species (Carneiro et al.
3) organizacines paramos mechanizmas, toks kaip atlygis ir pripazinimo programos, taip pat istekliai (laikas, informacines technologijos, kurybingi zmones);
Susidariusiu problemu sprendimas galimas tik kompleksiskai derinant teritoriju planavimo klausimus su valstybes paramos priemonemis.
1213 "Del Daugiabuciu namu atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybes paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investiciju projektu energinio efektyvumo nustatymo taisykliu patvirtinimo" pakeitimo, Valstyb?
Cloud forests and paramos are also under threat from impoverished farmers who have few other options for subsistence.
Socialine parama Lietuvoje: remiamuju padetis ir paramos rezultatai.