penillion


Also found in: Wikipedia.

penillion

(pɪˈnɪlɪən) or

pennillion

pl n, sing penill (pɪˈnɪl)
(Music, other) the Welsh art or practice of singing poetry in counterpoint to a traditional melody played on the harp
[from Welsh: verses, plural of penill verse, stanza]
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae penillion iddi 'ar achlysur ei hymadawiad fel cenhades i'r India' gan Chwiorydd Cesarea ym 1905 (yn 28 oed) gan O.
Penillion sydd heb eu cyhoeddi erioed ac er iddynt gael eu cyfansoddi yn y '50au, mae'r gwirioneddau llawn mor berthnasol heddiw.
49 (tenor/pf) --also four Welsh folk song arrangements Jenkins, [Sir] Karl 1944- Dewi Sant (chorus/orch) [Metcalf, John 1946-] Glyn, Gareth 1951- Cadwyn Cycle (chorus/pf) Caneuon Ionawr / January Songs Er Nadyw Nghnawd Ond Gwellt (chorus/orch) I Wefr Dadeni /Life Reborn (high/pf) --many other choral works in Welsh Lewis, Geraint 1958- Penillion y Plant (voice/harp) Arwyn, Robat [nd-] --choral works [Warren, Huw 1962-] Puw, Guto Pryderi 1971- Mecanwaith, Dawnsy Ser Blodeuwedd (bar/pf) Dawns y Ser (bar/pf) Chwyrnu (yn EN) (choral a capp.
Penillion is the Welsh art of singing poetry with which instrument?
Ond doedden nhw ddim, a doedden ni ond yn cofio'r cytgan, felly mi es innau ati i gyfieithu'r penillion.
At school, I took part in St David's Day celebrations for our national patron saint, wearing a traditional woollen shawl and tall black hat, I sang songs in the old language and recited penillion verse at Eisteddfodau.
Caniadau'r Diwygiad: golwg ar emynau, penillion a thonau Diwygiad 1904-05.
Like Vallas after him, Scholes was apparently puzzled by the "true successor to Beethoven" trafficking with the conductor of the Gaiety Theatre, belting out hymns with out-of-tune parishioners at the Temple Church, presiding over choral singing, penillion, triple harp, and folk dancing competitions in Aberystwyth, or filling in for wedding-and-funeral duty (at six shillings per service) at a South London church.
Mae'n siwr bod penillion gwahanol yn apelio at bobl wahanol am resymau personol.
Dilynir hyn yn yr ail adran gan ei gerddi plant, ac mae'r gyfrol Penillion y Plant (1990) yma yn ei chrynswth, gydag ychwanegiad o bedair cerdd arall.
Efallai i chi gofio yn ol ym mis Mehefin i Edwyn Ellis rannu penillion hyfryd am enwau'r ffermydd godre'r Eifl hefo ni a minnau'n holi os oedd 'na rai tebyg mewn ardaloedd eraill.
Ceir penillion yn annog merched i "Fwydo o'r fron: "Fe wnaeth Duw dy fronne i fagu/Fel y gwnaeth e'r groth i blannu/ Nid gwell y fron na rotho sugyn/ Na chroth yr hesb na ddygodd blentyn.