hirsutism

(redirected from pilosis)
Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.

hir·sut·ism

 (hûr′so͞o-tĭz′əm, hîr′-, hər-so͞o′-)
n.
Heavy growth of hair, often in abnormal distribution.

hirsutism

(ˈhɜːsjuːˌtɪzəm)
n
(Medicine) med the condition of being abnormally hairy

hir•sut•ism

(ˈhɜr suˌtɪz əm, hɜrˈsu tɪz-)

n.
abnormal hairiness.

hirsutism

1. a condition of shaggy hairiness.
2. Biology. the state of being covered “with long, stiff hairs. — hirsute, adj.
See also: Hair
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.hirsutism - excessive hairiness
hairiness, pilosity - the quality of having hair
Translations
hirsutisme
Hirsutismus
irsutismo

hir·sut·ism

n. hirsutismo, desarrollo excesivo de pelo en áreas no comunes, esp. en la mujer.

hirsutism

n hirsutismo
References in periodicals archive ?
Planta herbacea ad 30 cm alta; caules dense pilosi; stipulae oblique ovatodeltoideae 8-14 mm longae, plerumque glabrae sed marginibus pilosis; foliola (5-)79(-11) elliptica vel ovata (4-)6-13 mm longa, (2-)3-8 mm lata, plerumque glabra sed marginibus pilosis, membranacea; flores plerumque solitarii axillares saepe in catervis racemiformibus foliosis aggregati; calyx fere glaber 7-11 mm longus; corolla atrorubra vel purpurea 14-16.
nam castum esse decet pium poetam ipsum, versiculos nihil necesse est; qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici, et quod pruriat incitare possunt, non dico pueris, sed his pilosis qui duros nequeunt mouere lumbos.
paleaceae affinis a quibus imprimis differt ramis dense pilosulis, foliis ovatis ad apicem rotundatis vel breviter apiculatis, superne pilosis, subtus dense pilosis; inflorescentiis sparse capituliferis sed cum pluribus filariis (56 vs.
Bracteis late ovato-ellipticis, acuminatis, caducis, fuscescentibus, externe pilosis.
Eriksen & Stahl accedens, sed diversa: altitudine 15-metrali, ramis teretibus, foliis 4-9 cm longis, rigido-coriaceis, dorso papillatis, 6-9 venis praesentibus, inflorescentia sessili, sepalis externis 3-4 mm longis, 3-4 mm latis, pilosis.