porc


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.porc - meat from a domestic hog or pigporc - meat from a domestic hog or pig  
pig, squealer, Sus scrofa, grunter, hog - domestic swine
meat - the flesh of animals (including fishes and birds and snails) used as food
cut of pork - cut of meat from a hog or pig
cochon de lait, suckling pig - whole young pig suitable for roasting
pork loin - meat from a loin of pork
salt pork - fat from the back and sides and belly of a hog carcass cured with salt
pigs' feet, pigs' knuckles - feet or knuckles of hogs used as food; pickled or stewed or jellied
References in periodicals archive ?
I'r rhai hynny ohonoch sydd wedi mwynhau helyntion y criw dros y blynyddoedd diwethaf, bydd wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol draw yn y Faenol yn rhoi'r cyfle i chi weld sioe lwyfan Porc Peis Bach, O
My wife chose Porc Bonaparte, which was basically a fillet of Welsh pork baked in puff pastry with prunes, prosciutto and a mushroom duxelle.
Ar eich rhestr siopa'r tro hwn mae hufen, macrell, porc, aeron, eog a madarch.
sioe lwyfan Porc Peis Bach, Cwmni Theatr Bara Caws oedd yn gyfrifol am drosglwyddo un o gyfresi mwyaf poblogaidd yn hanes teledu Cymraeg, yn sioe glybiau lwyddiannus
Tender are invited for Provision Of Training Center In The Fields Of Printing Sptp Great Porc - Tds Ensure The Performance And Safety.
Sharon Jones, who runs Moch Llyn in Rhiw, features on the new Porc.
Mae cynhyrchion fel selsig a phastai porc yn boblogaidd iawn, yn enwedig gyda phlant.
Amrywiaeth sy'n cynnwys Porc a Chennin, Porc a'r caws glas Stilton a Phorc, Llugaeron ac Oren.
Aled - who reviews films for Radio Cymru - ran a film review workshop following a screening of the Welsh language comedy Porc Pei, and a Q&A session in which he talked to pupils about his career.
Yn ystod y rhaglen fe fydd yn cwrdd phobydd tra gwahanol o Flaenau Ffestiniog ac yn ymweld chwmni cynhyrchu porc yn Llithfaen wrth iddyn nhw baratoi at yr weyl.
In his walk-on part in the Welshlanguage show Porc Peis Bach, he makes character Ken Parry a football pools millionaire.