q.t.


Also found in: Idioms.

q.t.

abbreviation for
1. quiet
2. on the q.t. secretly

q.t.

- An abbreviation for "quiet," as in, on the q.t. (or QT).
See also related terms for quiet.
Translations

q.t.

[kjuːˈtiː] ABBR =quiet on the q.ta hurtadillas

q.t.

[ˌkjuːˈtiː] n abbr (old-fashioned) (=quiet)
on the q.t. → discrètement

q.t.

n on the q.t. (Brit inf) → heimlich

q.t.

[kjuːˈtiː] n abbr (fam) =quiet
on the q.t. → di nascosto