scilicet


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet

scil·i·cet

 (sĭl′ĭ-sĕt′, skē′lĭ-kĕt′)
adv. Abbr. sc. or ss.
That is to say; namely.

[Middle English, from Latin scīlicet, contraction of scīre licet, it is permitted to know : scīre, to know; see skei- in Indo-European roots + licet, third person sing. of licēre, to be permitted.]

scilicet

(ˈsɪlɪˌsɛt)
adv
namely; that is: used esp in explaining an obscure text or an ambiguity, or supplying a missing word
[Latin: shortened from scīre licet it is permitted to know]

scil•i•cet

(ˈsɪl əˌsɛt)

adv.
to wit; namely.
[1350–1400; Middle English < Latin scīlicet, appar. shortening of scīre licet it is permitted to know]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:

scilicet

adverb
That is to say:
Idiom: to wit.
References in classic literature ?
Abbas beati Martini, SCILICET REX FRANCIAE, est canonicus de consuetudine et habet parvam proebendam quam habet sanctus Venantius, et debet sedere in sede thesaurarii
76: "Oportet igitur quod principia quibus attribuuntur hae actiones, scilicet intellectus possibilis et agens, sint virtutes quaedam in nobis formaliter existens.
11 (V, 33 la): Est autem septiforme medium, scilicet essentiae, naturae, distantiae, doctrinae, modestiae, iustitiae, concordiae.
Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet.
688); scilicet ad hunc celsissimum finem spectat assequendum per Ecclesiam, quam ut rectis institutis ac normis componat ac dirigat, proxime ad ipsum ius canonicum pertinet>> (Paulus VI, Allocutio ad Pontificiam Commissionem Codici luris Canonici Recognoscendo diei 20 novembris 1961).
PER SECLA FUTURUS [DE CELO ADUENIT REX (31)] PER SCILICET IN CARNE SECLA FUTURUS SCILICET IN CARNE PRAESENS UT IUDICET ORBEM PRAESENS UT IUDICET ORBEM UNDE UNDE DEUM CERNENTI DEUM CERNENT INCREDULUS (32) CREDULUS ATQUE FIDELIS ATQUE FIDELIS ET CORAM HIC ET CORAM HIC DOMINO DOMINO REGES (33) SISTENTUR REYES SISTENTUR [.
denique meum ipse reputabam Pegasum inclutum illum metu magis volaticum ac per hoc merito pinnatum proditum, dum in altum at adusque caelum sussilit ac resultat, formidans scilicet igniferae morsum Chimaerae.
Possis tu tamen et amussim dicere, filum scilicet illud fabrorum, quod oblinitur rubrica; valet ergo in eos proverbium, qui sine discrimine dicunt aliquid, aut faciunt, ut autem recte dixerimus haberi odio malos omnis sine discrimine, sic rursus et amari bonos.
ita scilicet quod non habet compositionem in aliquo quod est res simpliciter; .
Scilicet obliquitas des-census minuit efficaciam gravitatis ita ut si gravia duo descensura sint ad C alterum B recta per diametrum BC, alterum C[Y] oblique per chordam YC: Minor erit acceleratio gravis Y propter obliquitatem descensus idque in ratione YC ad BC ita ut ambo gravia simul perveniant ad C.
12) "Tres sorores quae parcae dicuntur illae scilicet deae infernales quae singular fata dictare dicuntur .
Causa est conferens cum successu, si scilicet vera existentia ejus prodit cujus conditionem aliquam posuit, et quidem secundum istum producendi modum.