smeek

smeek

(smiːk)
n
the fumes or smoke produced from something burning
vb (intr)
to produce or emit smoke or fumes
References in periodicals archive ?
Elvis Presley Enterprises, Susan Meek, VP International Licensing, 901-344-3220, smeek @elvis.
Sy begryp hoe haar smagting na die goedkeuring van haar bloedma van haar "n hondjie (maak) wat sy eienaar smeek vir 'n bietjie kos, 'n bietjie aandag.
Bait Al Ruwad band consists of the members: Sakhr Hattar (the band's head), As'ad George, Karameh Hadad, Samir Baghdadi, Issa AL Balah, Subhi Abdoh Mousa, Khader Azzam (Violin player), Emile Hadad (Qanun player), Hasan Al Faqeer (Nay "Flute" player), Sami Khouri (Oud), Ali Faleh (Accordion), Mohammed Smeek (Contrabass), Mohammed Mraish, Said Hana, and Riad Ghallab (drums).
Ondanks haar beserings is sy in 'n uitstekede gemoedstoestand, terwyl sy bewus is van die uitwerking wat die aaklige wreedheid op die buitewereld gehad het en dat sy teen 15 mans en 'n vrou te staan gekom het wat haar wreedaardig aangerand het sonder om een maal om genade te smeek.
en smeek stramknie dat NALN seblief tog moet beware
EMMA Smeek, 25, has been living in her three-bedroom terraced house for 18 months and plans to instal a new kitchen.
moniaal by watter naam roep ons die Universum aan anders as die uitgediende naam God: God se ek as wintergras die vlaktes vlas in rypwit en afgevrete pruim--kyk die speenkleur genaamd God se ek by die aandgloor van perlemoengehalmde lug heilig heilig hef die heuwels hulle tulle blou asems Maanheid fluister ek natgesweet as die grootse ding eindelik liplaat ek kniel voor die onuitspreekbare genade van Boomheid: Allerhoogste Bergheid sien u gesant in Wolkheid aan u proseliet in Herfs u ab van Water ek strek my in aanbidding neer O Somerappelkoosheid en smeek laat u dienskneg nog 'n wyle sintuiglik besete word in die Bergheid Uilheid barmhartige Nierheid die leefsuisende suurstofmantels van Sterlipsaligheid
ATAW: "Mamma" smeek die kinders "is daar nie iets is om te eet en te drink nie.
Die meisie wil nie dieselfde paadjie as die twee vroue Ioop nie en smeek die ou vrou gedurig vir die sleutel van die tuindeur, wat, soos sy wysgemaak is in die ou vrou se besit is.
Tog, juis in die leepoe van die siek windhond--die uitsteekribbes, die traag opgeligte voorpoot, die agterpote wat hoekig vanuit skraal heupe stoot--uit die hond se ganse houding smeek daar iets, tjank daar 'n tjank van 200 voor Christus tot nou.