spruit

spruit

(spreɪt)
n
(Physical Geography) South African a small tributary stream or watercourse
[Afrikaans spruit offshoot, tributary]
References in periodicals archive ?
Interior Designer; Brian Pugh, RA, Planning; Carrie Spruit, Interior Design (PFB Architects, LLC); Sean Perkins, Project Manager- MEP (KJWW)
Pretorius se afkeurende opmerkings oor Coetzee se roman spruit uit 'n vrees dat die roman nie 'n beeld van die oorlog skep wat getrou is aan die Afrikanernasionalistiese beskouings daarvan nie.
While Wales returned from their summer tour of South Africa having to digest two defeats to the Springboks, Cuthbert believes they can build on their heartbreaking near miss in the second Test in Nelin NelT - spruit when they let slip a 30-17 lead inside the last nine minutes.
Die tekste poog nie slegs om die krisis wat spruit uit die skeptiese twyfel op genealogiese wyse aan die lig te bring nie, maar ook om verby die skeptiese perspektief te kyk.
regulators and landowners adjacent to the Spruit have been notified of
Along the flight path of the low-flying Lancasters, in the town of Lisse, not far from Rotterdam, Dini van der Spruit lived with her mother, father, sister, married brother, his wife and child.
Dit is 'n poetiese konstruksie wat op 'n selfs groter skaal as die vorige bundels die stramien van die dinamiese samehang van disparaathede tot onderbou het, 'n eenheid wat spruit uit die oortuiging dat alles deur God geskape is en daarom sy handewerk verklap.
6) that concerns the wounding of a fellow soldier; see Spruit 1997:6.
Speaking about Sgt Parker's gallantry, Sid said: "The exhausting operation at Korn Spruit, South Africa, was carried out by, among others Sgt Parker.
She tells Paul Kruger about the 1880-1881 Transvaal War of Independence and the four battles, namely the battles of Bronkhorst Spruit, Laings Nek, Ingogo and Majuba which will usher in the era of Transvaal independence.