syll

syll.

1. syllable.
2. syllabus.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Diolch i staff Cartref Park Lodge ac Lodge Trefnant, yn yr syll cymunedol a staff meddygfa Bron Y Ffynnon am eu gofal caredig o Aneurin.
Appendix Experimental items for the Dutch paper-and-pencil experiment 4 syll.