athletic shoe

(redirected from Takkie)
Related to Takkie: tekkie

athlet′ic shoe′


n.
a shoe for exercise or sport; sneaker.
References in periodicals archive ?
Met hoeveel hartstog haat Hadrianus die Heer dat hy Geloof in haar lente soos 'n takkie snoei?
It was nominated as 2010 Toy of the Year in The Netherlands where it is known as Takkie Kakkie.
For instance, Chinese-Canadians, like Jimmy Hoy in the poem "Jimmy Hoy's Place," speak in accented English--"all time takkie to much / makkie trouble sunna bitch / wadda hell madder wid you?
Die werklike kunstenaar," se Opperman (1953: 149), "is 'n verkleurmannetjie, hy neem die kleur van sy omgewing aan, word een daarmee, word die groen blaar en ook die droe takkie.
Die aantreklike voorblad wys twee hande wat op die oop palms vir die geliefde 'n takkie vars geplukte bloedrooi tamaties aanbied.
Note as well that nobody wearing jeans, T-shirts and takkies will be allowed into the venue.
A pair of old takkies are all you need for wading; unless you fish in deep midwinter I don't think chest or hip waders are necessary or desirable.
There are several examples of un-translated words from Afrikaans in this novel of English expression; some of which include broers, dood, dronklap, lekker, neek, skander, skelim, skollies, takkies and so on.
I would rather put on my gym outfit, cap and takkies and go walk/run to support and get involved in the cause to fight breast cancer.
Dit is juis waarom die illustrasie van die voeltjie op die voorblad van die boek gepas is--die hoofkarakter ervaar haar lewe as een waar sy van nes tot nes vlieg, maar nooit te lank bly nie en elke keer wanneer sy aanbeweeg, bly daar altyd takkies agter, selfs al word die nes afgebreek: "Binne die huis lyk alles soos sy dit onthou, alles is nog daar, en tog voel dit nie dieselfde nie" (48).