trin


Also found in: Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to trin: train, railway

trin

(trɪn)
n
three young born during one birth; triplets
References in periodicals archive ?
dim teipio'r wedi i fy i '' Allwch chi ddychymygu sut fyddech chi'n teimlo tase rhywun yn gwrthod trin eich gwallt chi/rhoi paned i chi/derbyn eich gwaed chi/ gadael i chi aros dros nos mewn llety dim ond oherwydd eich bod chi'n Gymry Cymraeg?
Cyflawnodd Brentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt yn 2008 tra'r oedd yn gweithio i'r Spirit Hair Team yn Ystrad Mynach a ddilynwyd gan Brentisiaethau mewn Trin Gwallt a Barbro.
Mae Islwyn ei hun wedi cael profiad o'r gwellhad a'r hyder a ddaw yn sgil trin yr adar ysglyfaethus.
Podosemum ciliatum Kunth = Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.
For the purposes of defining Augustine's Pater--Filius relationship and because he himself lists such a wide array of heretical doctrines in Trin.
Yn wylio hanfodol i ddynion a merched o bob oed, mae Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi yn edrych ar sut mae cymdeithas wedi trin y menopos dros y canrifoedd a'r amryw driniaethau sydd wedi'u cynnig i ferched ar hyd yr oesau.
O'r fan honno bydd Luned, Emyr ac Aled Thomas o PWS yn casglu'r dwer budr o'r pibellau dan ddaear drwy bwmpio'r gwastraff i'r lorau a'i drosglwyddo i weithfeydd Dwer Cymru, lle bydd y gweithwyr yno'n trin y carthion.
6) There is an especially noteworthy treatment of the "appetitus inveniendi" at Trin.
Meddai Gwyneth, "'Da ni'n trin anifeiliaid fferm, anifeiliaid anwes a beth bynnag arall sydd yn dod; roedd un o'r tim allan yn ddiweddar yn gweld camel yn y sw ym Mae Colwyn
Roedd hefyd yn agoriad llygaid i weld y dull roedd yr anifeiliaid yn cael eu trin cyn eu lladd.
com or write to World War One, Birmingham Mail, Floor 6, Fort Dunlop, Fort Parkway, Birmingham, B24 9FF th u ge E trin Worl Mail, Fl Parkway, B
25pm) Rhaglen gylchgrawn, sy''n trin a thrafod y byd amaeth, cefn gwlad a materion gwledig.