vestigium


Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Encyclopedia.

ves·tig·i·um

 (vĕ-stĭj′ē-əm)
n. pl. ves·tig·i·a (-ē-ə) Biology
A vestige.

[Latin vestīgium, footprint.]

vestigium

(vɛˈstɪdʒɪəm)
n
(Biology) a trace or vestige
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Oportet igitur ut Creatorem per ea quae facta sunt intellecta conspicientes [Rom 1,20] Trinitatem intellegamus, cuius in creatura quomodo dignum est apparet vestigium [Eccli 50,31], In illa enim Trinitate summa origo est rerum omnium et perfectissima pulchritudo et beatissima delectatio>> (CN IV 286; PL 42, 932).
Nobis ad sanctiores literas properantibus satis nunc erit leve aliquod vestigium signare in aliquo tantum problemate sonimetrico, cuius usus sit in Architectura et in humano congressu ad colloquia familiaria, ad publicas orationes, ad scenas ad theatra et cetera.
Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire; sicut vestigio viso, transisse animal cuius vestigium est, cogitamus; et fumo viso, ignem subesse cognoscimus; et voce animantis audita, affectionem animi eius advertimus, et tuba sonante milites vel progredi se vel regredi, et si quid aliud pugna postulat, oportere noverunt.
Believed to have originated in India the silver wolves are wanderers by nature, surprisingly swift of foot with strong stamina, yet possessing unique skills with their toes, despite attempts from Pinguis Marcus Vestigium, a similarly evolved species, to eradicate what it considered to be unusual behaviour.
Atria longe pulcherrima columnis quadrifariam per singulos angulos stantibus attolerabant statuas, palmaris deae facies, quae pinnis explicitis sine gressu, pilae volubilis instabile vestigium plantis roscidis delibantes, nec ut maneant inhaerent, et iam volare creduntur (2.
De his omnibus in actis ne vestigium quidem apparet.
2] Cum vero per triduum vehementis fuisset doloris cruciatus aculeo et iam mente compunctus beatum invocaret et adiuraret Franciscum per gloriosa illa sibi stigmata subvenire, salutem adeo perfectam obtinuit, ut omnis dolor abscederet, nullumque remaneret omnino vestigium percussurae.
Los latinos se refirieron a ella con un atinado in vestigium ire, lo que nos indica un conducirse tras los vestigios de la verdad de las cosas.