voetstoots


Also found in: Wikipedia.

voetstoots

(ˈfʊtstʊts; ˈvʊt-) or

voetstoets

adj
(Commerce) denoting a sale in which the vendor is freed from all responsibility for the condition of the goods being sold
adv
(Commerce) without responsibility for the condition of the goods sold
[from Afrikaans voetstoots as it is]
References in periodicals archive ?
In die kielsog van Meyer wat in meerdere boeke sy hardekwas Lemmer in Loxton laat skuille, maar sedertdien ook John Miles se Voetstoots (2009) en dalk veral die wereld van Michiel Heyns se Lost Ground (2011), bring Plaasmoord die besondere atmosfeer van afgesonderde Karoodorpe, die Weskus, en in hierdie betrokke geval die NoordKaap en spesifiek Griekwastad na vore.
Hierdie tipe benadering word onder andere in die oeuvre van John Miles aangetref en dit is opvallend dat Lig wankelend dieselfde patroon as John Miles se Voetstoots volg wanneer die outeur bieg dat hy, soos Miles, die roman anders sou kon laat eindig, maar gekies het om die gebeure aan te pas.
Dit is met die jukstaponering van die twee lewenshoudings dat Miles se Voetstoots vir my sy besondere trefkrag as narratief en as sosiale kommentaar bereik.
Voetstoots is die verhaal van die tandarts/ historikus/huisbaas August Lotz en die polisiekaptein Tessa en haar seuntjie Otto; Tessa se gewelddadige man Andries Kotze, twee dooie "boemelaars" en die nuuskierige gemeenskap van 'n Weskusdorp en omgewing.
Dit is egter die verbintenis tussen Voetstoots en Kroniek uit die doofpot.