vrou

vrou

(frəʊ)
n
South African a woman or wife
[Afrikaans]
References in periodicals archive ?
Die mense van die Walvisstam woon aan die Suidkus van Afrika en hul wedervaringe word aan die leser gebring deur die oe van Ama, 'n jong vrou van die stam.
99), die vrou van die meulenaar wat 'n goiingsak vrou-alleen op die wa gelaai het (bl.
Maar daar is 'n onderliggende lyn wat dit saambind: 'n vrou se outonomie oor haar liggaam.
Agaat problematiseer die invloed wat grondbesit op die boer se identiteit het deurdat Milla, wat weliswaar 'n liefde vir die plaas koester, die plaas ook gebruik om haar emansiperende doelwitte as vrou te bereik.
Dit dui op Medea se bomenslike aard, maar alhoewel Euripides wel Medea as towenares (10) uitbeeld in die opsig dat haar geskenk dodelike towerkrag bevat, is sy in die meeste opsigte as gewone vrou geteken wat ly onder menslike gevoelens.
The story I found the most absorbing was "Die vrou wat haar verkyker vergeet het" (The Woman Who Forgot Her Binoculars) by Marlene van Niekerk.
The narrator attributes this miracle primarily to the intervention of Lady Felicity, vrou Saelde (3460), and Divine Courtesy, diu gotes bovescheit (3461), on Enite's behalf.
In byvoorbeeld Kennis, Oomblik en Houd-den-bek skryf hy uit die ervaring en hoek van die swart politieke verdrukte; terwyl in Oomblik, Muur van die pes, States of Emergency, Sandkastele en Donkermaan die belewing van die vrou verwoord word.
After securing his MBA, the Pittsburgh native worked with a former pro women's soccer player to create a new health brand, VROU.
Op inhoudelike vlak is dit die verslag van 'n reis deur Europa wat die digter saam met sy vrou onderneem het.
Hier het hy ook sy vrou, Annaleen Steyn, dogter van dr.
Maria Kapere is slegs die tweede vrou wat hierdie pos beklee - die Anglikaanse priesteres Nangula Kathindi was die eerste vrou wat presies n dekade gelede as die Algemene Sekretaris aangewys is.