wawl


Also found in: Thesaurus.
Related to wawl: Wawel

wawl

(wɔːl)
vb
a variant spelling of waul

wawl


Past participle: wawled
Gerund: wawling

Imperative
wawl
wawl
Present
I wawl
you wawl
he/she/it wawls
we wawl
you wawl
they wawl
Preterite
I wawled
you wawled
he/she/it wawled
we wawled
you wawled
they wawled
Present Continuous
I am wawling
you are wawling
he/she/it is wawling
we are wawling
you are wawling
they are wawling
Present Perfect
I have wawled
you have wawled
he/she/it has wawled
we have wawled
you have wawled
they have wawled
Past Continuous
I was wawling
you were wawling
he/she/it was wawling
we were wawling
you were wawling
they were wawling
Past Perfect
I had wawled
you had wawled
he/she/it had wawled
we had wawled
you had wawled
they had wawled
Future
I will wawl
you will wawl
he/she/it will wawl
we will wawl
you will wawl
they will wawl
Future Perfect
I will have wawled
you will have wawled
he/she/it will have wawled
we will have wawled
you will have wawled
they will have wawled
Future Continuous
I will be wawling
you will be wawling
he/she/it will be wawling
we will be wawling
you will be wawling
they will be wawling
Present Perfect Continuous
I have been wawling
you have been wawling
he/she/it has been wawling
we have been wawling
you have been wawling
they have been wawling
Future Perfect Continuous
I will have been wawling
you will have been wawling
he/she/it will have been wawling
we will have been wawling
you will have been wawling
they will have been wawling
Past Perfect Continuous
I had been wawling
you had been wawling
he/she/it had been wawling
we had been wawling
you had been wawling
they had been wawling
Conditional
I would wawl
you would wawl
he/she/it would wawl
we would wawl
you would wawl
they would wawl
Past Conditional
I would have wawled
you would have wawled
he/she/it would have wawled
we would have wawled
you would have wawled
they would have wawled
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Verb1.wawl - make high-pitched, whiney noises
ululate, wail, yaup, yawl, howl, roar - emit long loud cries; "wail in self-pity"; "howl with sorrow"
References in periodicals archive ?
Roedd yr erwain neu frenhines y weirglodd yn wawl gwyn yn haul y bore ac yn y cefn, yn weddol agos i'r gwrych roedd rhywun wedi bod wrthi'n brysur yn paratoi a gosod cartref i drychfilod hefo'r arwydd "rhowch gartref i fyd natur".
Oes, oes Mae lle i ganu am y groes Pan dderfydd dyddiau marwol oes; Am byth heb loes, mewn nefol wawl, Cawn gofio am ei ingoedd Ef Nes nofia''r nef yn llanw''r mawl.