ween

(redirected from weens)
Related to weens: weans

ween

 (wēn)
tr.v. weened, ween·ing, weens Archaic
To think; suppose.

[Middle English wenen, from Old English wēnan; see wen- in Indo-European roots.]

ween

(wiːn)
vb
archaic to think or imagine (something)
[Old English wēnan; related to Old Saxon wānian, Gothic wēnjan, German wähnen to assume wrongly]

ween

(win)

v.t., v.i. Archaic.
1. to think; suppose.
2. to expect, hope, or intend.
[before 900; Middle English wenen, Old English wēnan to expect, hope, c. Old Saxon wānian, Old High German wānen, Old Norse væna, Gothic wenjan]

ween


Past participle: weened
Gerund: weening

Imperative
ween
ween
Present
I ween
you ween
he/she/it weens
we ween
you ween
they ween
Preterite
I weened
you weened
he/she/it weened
we weened
you weened
they weened
Present Continuous
I am weening
you are weening
he/she/it is weening
we are weening
you are weening
they are weening
Present Perfect
I have weened
you have weened
he/she/it has weened
we have weened
you have weened
they have weened
Past Continuous
I was weening
you were weening
he/she/it was weening
we were weening
you were weening
they were weening
Past Perfect
I had weened
you had weened
he/she/it had weened
we had weened
you had weened
they had weened
Future
I will ween
you will ween
he/she/it will ween
we will ween
you will ween
they will ween
Future Perfect
I will have weened
you will have weened
he/she/it will have weened
we will have weened
you will have weened
they will have weened
Future Continuous
I will be weening
you will be weening
he/she/it will be weening
we will be weening
you will be weening
they will be weening
Present Perfect Continuous
I have been weening
you have been weening
he/she/it has been weening
we have been weening
you have been weening
they have been weening
Future Perfect Continuous
I will have been weening
you will have been weening
he/she/it will have been weening
we will have been weening
you will have been weening
they will have been weening
Past Perfect Continuous
I had been weening
you had been weening
he/she/it had been weening
we had been weening
you had been weening
they had been weening
Conditional
I would ween
you would ween
he/she/it would ween
we would ween
you would ween
they would ween
Past Conditional
I would have weened
you would have weened
he/she/it would have weened
we would have weened
you would have weened
they would have weened
Translations
References in classic literature ?
In life but few of them would have helped the whale, I ween, if peradventure he had needed it; but upon the banquet of his funeral they most piously do pounce.
La, sweet your worship, one may lightly answer that, I ween.
See what tidings that horn tells us of to announce, I ween, some hership* and robbery which has been done
n Aantal gedigte is wel boeiend weens die diepgaande gevoelservarings en/of vertwyfelinge wat dit verwoord ("Vondelinge", "Kort verhaal", "Jogebed", "Genote", "Psigiatrie", "Nagelate gebed", en derglike).
Te veel gedigte in die bundel, selfs sommiges van die wat hierbo vermeld is weens die treffendhede wat hulle bevat, gaan egter mank aan allerlei troebelhede, selfs onverskoonbaarhede soos sins-, woordbou- en spelfoute.
Hy het as narkotiseur seker van die moeilikste krisisse denkbaar moes hanteer, soos toe die suurstoftoevoerpype na die Boyle-masjien aan die brand geraak en vlam gevat het weens 'n kortsluiting in die nabygelee elektriese bedrading.
Sy kom met haar lewe daarvan af, maar die moontlikheid bestaan dat sy weens 'n skietwond in haar rug die res van haar lewe in 'n rolstoel sal slyt.
Dit blyk dat Monica uit 'n milieu kom waarin sterk negatiewe gevoelens jeens sowel die apartheidsregering as die ANC-regering heers, enersyds omdat haar broer tydens die Bosoorlog op die Namibiese grens gesneuwel het en weens die persepsie dat die huidige regering onbevoeg is om aan die basiese eise van veiligheid en geborgenheid van al sy burgers te voldoen.
Met konflik weens gebeure soos 'n gewapende motorkaping en dreigemente van Ella se man om sy kinders met geweld uit Monica se sorg terug te neem, word op oorvereenvoudigde wyse vinnig klaargespeel en die status quo word herstel sonder om merkbare letsels te laat.
Photo: (1) With their honest approach on ``12 Country Cl assics,'' Ween does the genre proud.