-plasty


Also found in: Medical.

-plasty

suff.
Molding or forming surgically; plastic surgery: dermatoplasty.

[Greek -plastiā, from plastos, molded, from plassein, to mold; see pelə- in Indo-European roots.]

-plasty

n combining form
(Surgery) indicating plastic surgery involving a bodily part, tissue, or a specified process: rhinoplasty; neoplasty.
[from Greek -plastia; see -plast]

-plasty

a combining form meaning “surgical repair,” “plastic surgery”: angioplasty; rhinoplasty.
[< Greek -plastia. See -plast, -y3]
References in periodicals archive ?
Heno bydd yn ymweld a thri thoe go wahanol i'w gilydd -plasty sy'n gartref i ddau feddyg,Dai a Sheila Roberts; fflat minimalistaidd Rhys Thomas yng nghanol Llundain a chart ref lliwgar Phillip a Poulton ym Mhenrhyn Gwyr.