ALIR


Also found in: Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.ALIR - a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to institute Hutu control again; "in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight foreign tourists"
act of terrorism, terrorism, terrorist act - the calculated use of violence (or the threat of violence) against civilians in order to attain goals that are political or religious or ideological in nature; this is done through intimidation or coercion or instilling fear
Ruanda, Rwanda, Rwandese Republic - a landlocked republic in central Africa; formerly a German colony
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Kimyasal (yeni uretim metotlari, degradasyon urunleri), analitik (stabilite, kalite guvencesi), farmakolojik (formulasyon) ve ambalajlama ile ilgili gelistirilmesi gereken konular bu calismalarda yer alir. Teknolojik calismalarin "Good Manufacturing Practice" (Iyi Uretim Uygulamalari) kurallarina uygun olmasi sarttir.
Normal dogumdan sonra vajina; yumusak, gevsek ve genis bir hal alir, duvarlari odemlidir, vajinal tonus azalmistir.
Ornegin, devletler arasinda ortaya cikan guc dengesizliginin savasa sebep oldugu hipotezi, guc dengesizligini hem zorunlu hem de yeterli bir degisken olarak ele alir. Ne var ki, bu hipotez, aralarinda guc dengesizligi olan fakat savasmayan devletlerin durumunu aciklamakta yetersiz kalir.
Egitim danismanlik hizmetleri arasinda erken teshis, gelisimsel geriliklerin degerlendirilmesi, tibbi hizmetler, anne baba icin danismanlik hizmeti, fizik terapi, okul saglik hizmetleri ve ulasim yer alir. (19) Hastalik nedeniyle uzun suredir egitim hayatindan uzak kalan cocuk icin gelistirilen egitim programi ile cocugun ogrencilik surecini surdurmesi saglanabilir.
Agiz etrafinda 4 adet uzun agiz kollari yer alir. Umbrella kenarinda 8 ana lob ve bu loblar arasindaki oyuklarda 8 adet ropalyum bulunur.
Beyaz irkta ise Mogollar, Melanezyalilar ve Afrikalilara gore daha medialde, alt premolar disler arasinda yer alir. Irklara gore foramen mentalenin en sik goruldugu pozisyonlar Cinliler, Kenyalilar, Nijeryalilar ve Mogollarda alt II.
Alir Rza Danesh Kazemi, Pedram Danesh Kazemi, Amin Davoudi, Hamid Badrian, Vahid Pourtalebi Firouzabadi.
Etyolojide santral ve periferik sinir sistemi hastaliklari, psikiyatrik hastaliklar on planda yer alir. [2] En sik iliskilendirilen santral sinir sistemi bozuklugu Parkinson hastaligidir.
Gramsci'ye gore, iktidar ve guc; kultur gibi, gundelik yasam gibi, yasamin her alaninda yer alir (Anderson, 1988).
Part of what continues to impress us is the performance of the Beringer ALIR antiskid system, which uses an adjustable differential braking pressure regulator to prevent wheel locking.
Vitreusa disloke GIL cerrahi tedavisinde; standart pars plana vitrektomi (PPV) ile birlikte GIL'in goz icinden cikarilmasi yer alir. Bu islem transpupiller yolla veya pars plana yoluyla sklerotomiden cikarilmasi seklindedir.