Arbroath

(redirected from Aberbrothock)
Also found in: Encyclopedia.

Arbroath

(ɑːˈbrəʊθ)
n
(Placename) a port and resort in E Scotland, in Angus: scene of the barons of Scotland's declaration of independence to Pope John XXII in 1320. Pop: 22 785 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yno yn 1320 cyhoeddwyd llythyr at y Pab oedd yn datgan annibyniaeth yr Alban oddi wrth goron Lloegr, ac fel mae'n digwydd, tarddiad yr enw Arbroath ydi Aberbrothock - aber yr afon brothock.
Aberbrothock was town's original name - meaning at mouth of River Brothock.