Milford Haven

(redirected from Aberdaugleddau)
Also found in: Encyclopedia.

Milford Haven

(ˈmɪlfəd)
n
(Placename) a port in SW Wales, in Pembrokeshire on Milford Haven (a large inlet of St George's Channel): major oil port. Pop: 12 830 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Porthaethwy - Menai Bridge - no connection, Aberdaugleddau - Milford Haven - no connection, Caergybi - Holyhead - no connection, and the list goes on and on ad infinitum.
WHERE is the Welsh seaport Aberdaugleddau? WHEN was Anne Boleyn imprisoned in the Tower of London?
7 -9 (Percussion Solo Years 7-9) 1 Eifion Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Cylch Y Llannau, Brycheiniog a Maesyfed 2 Dylan Sanders Swales Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau, Cylch Penfro, Penfro 3 Bryn Richards Ysgol Bro Myrddin, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin Grwp Bl.
Ei weyr nhw, yw Harri Tudur (Harri VII), a laniodd yn Aberdaugleddau ac aeth yn ei flaen i drechu Rhisiart III ar Faes Bosworth gan ddechrau y cyfnod Tuduraidd wedyn.
Cawn glywed hefyd hanes sut y glaniodd y sioe ar lwyfan dinas sy'n enwog am oleuadau llachar Broadway, ar ol cael ei llwyfannu am y tro cyntaf yn Theatr y Torch Aberdaugleddau.
Mae'n credu bod cyfle bob amser i ddatblygu ac ehangu - ac mae gan gymuned Aberdaugleddau le i ddiolch iddi am ei hagwedd gadarnhaol.
| WHERE is the Welsh seaport Aberdaugleddau? | WHEN was Anne Boleyn imprisoned in the Tower of |London?
Roedd hi hefyd yn hyfryd gweld Aled Hall eto, oherwydd fe wnes i berfformio hefo Tri Tenor Cymru yng Ngweyl Aberdaugleddau ym mis Medi eleni.
Yn ol Jams, roedd bwriad i gau ar ran uchaf Aberdaugleddau, a sgwennodd Waldo, 'Yma bydd llyn, yma bydd llonydd, Oddi yma draw bydd wyneb drych; Derfydd ymryson ei direidi Taw eu tafodau dan y cwch' Roedd yr olygfa yno o'n blaenau.
What is the English name of the seaport known in Welsh as Aberdaugleddau? 5.
Heno fe fydd Julian a'i gydgyflwynydd, Rhys Llywelyn, yn pysgota am Siarcod Glas yn y mfr ger Sir Benfro ac yn teithio i Aberdaugleddau i bysgota am Forgi Trwynog.

Full browser ?