Swansea

(redirected from Abertawe)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Swan·sea

 (swän′zē, -sē)
A city of southern Wales west-northwest of Cardiff on Swansea Bay, an inlet of the Bristol Channel.

Swansea

(ˈswɒnzɪ)
n
1. (Placename) a port in S Wales, in Swansea county on an inlet of the Bristol Channel (Swansea Bay); a metallurgical and oil-refining centre; university (1920). Pop: 169 880 (2001)
2. (Placename) a county of S Wales on the Bristol Channel, created in 1996 from part of West Glamorgan: includes the Swansea conurbation and the Gower peninsula. Administrative centre: Swansea. Pop: 224 600 (2003 est). Area: 378 sq km (146 sq miles)

Swan•sea

(ˈswɒn si, -zi)

n.
a seaport in West Glamorgan, in S Wales. 190,500.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Swansea - a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol ChannelSwansea - a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
References in periodicals archive ?
It will closely look at how Abertawe Bro Morganwwg Health Board handled a series of claims made against Wade, 37, by patients with learning disabilities in 2012 and 2013.
Bydd y cyn-bel-droediwr, a fagwyd yn Abertawe, ac sydd bellach yn sylwebydd teledu a radio, yn rhan o dim cyflwyno S4C, ddydd Sadwrn, 5 Awst, wrth i'r Elyrch herio cewri Serie A yr Eidal, Sampdoria .
Major organization : ABERTAWE BRO MORANNWG UNIVERSITY HEALTH BOARD
MAE cwmni adeiladu o Abertawe sydd wedi bod yn cynnal Rhaglen Brentisiaethau ers 20 mlynedd wedi datgan ei gefnogaeth i Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau.
The latest figures show that 588 people in the Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda and Powys health board areas have now had the potentially fatal virus - an increase of 47 in just a few days.
Which Welsh city is known as Abertawe in its native language?
10pm) Ar ail ddiwrnod taith y Fflam Olympaidd drwy Gymru, bydd yn cychwyn yng Nghaerdydd ac yn teithio i Ddinas Powys, Y Barri, Caerffili, Pontypridd, Merthyr Tydfil, Treherbert, Ynyswen, Treorci, Nantymoel, Bro Ogwr, Bryncethin, Pen-y-bont ar Ogwr, Trelales, Y PAl, Margam, Taibach, Port Talbot, Llansawel, Castell-nedd ac Abertawe.
EFALLAI mai methiant fu Streic y Glowyr 1984-85, ond i Sian James, gwraig i lowr, o Gastell-nedd roedd yr anghydfod yn fan cychwyn i yrfa wleidyddol a arweiniodd i San Steffan a chyfnod o ddeng mlynedd fel Aelod Seneddol Llafur Dwyrain Abertawe.
Prior Information Notice: Outsourcing of clinical activity abertawe bro morgannwg university health board.
Nod y cytundebau - a Chynghorau Sir Ceredigion a Chaerfyrddin, a Chyngor Dinas a Sir Abertawe - yw gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw, sy'n gweithio ac sy'n ymweld a de-orllewin Cymru ac maent yn arwydd o ymrwymiad Grwp PCYDDS, sy'n cynnwys Coleg Sir Gar a Choleg Ceredigion, i atgyfnerthu'r berthynas waith a'r siroedd lle lleolir ei brif gampysau.
Y Clwb Rygbi: Prifysgol Caerdydd v Prifysgol Abertawe (S4C, 7.
Trydydd: Band Pres Ystradgynlais, Cwm Tawe, Abertawe.