Swansea

(redirected from Abertawe)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Swan·sea

 (swän′zē, -sē)
A city of southern Wales west-northwest of Cardiff on Swansea Bay, an inlet of the Bristol Channel.

Swansea

(ˈswɒnzɪ)
n
1. (Placename) a port in S Wales, in Swansea county on an inlet of the Bristol Channel (Swansea Bay); a metallurgical and oil-refining centre; university (1920). Pop: 169 880 (2001)
2. (Placename) a county of S Wales on the Bristol Channel, created in 1996 from part of West Glamorgan: includes the Swansea conurbation and the Gower peninsula. Administrative centre: Swansea. Pop: 224 600 (2003 est). Area: 378 sq km (146 sq miles)

Swan•sea

(ˈswɒn si, -zi)

n.
a seaport in West Glamorgan, in S Wales. 190,500.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Swansea - a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol ChannelSwansea - a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel
Cambria, Cymru, Wales - one of the four countries that make up the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; during Roman times the region was known as Cambria
References in periodicals archive ?
Os ydych yn meddwl am addysg uwch, beth am fod yn rhan o stori llwyddiant Abertawe? Rydym yn brifysgol gyfeillgar a byddwch wrth eich bodd yma oherwydd ein bod yn cynnig | Prifysgol y Flwyddyn (Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2019) | Ymysg y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr (Arolwg rhagoriaeth o ran dysgu, addysgu ysbrydoledig yn ogystal a ffordd o fyw wych yn yr awyr agored.
Complaints about health boards grew four per cent, with significant increases in complaints about Abertawe Bro Morgannwg (up 15 per cent) and Aneurin Bevan University Health Boards (up eleven per cent).
GAMBLO yw'r broblem fwyaf sy'n wynebu pel-droedwyr proffesiynol ifanc, nid alcohol a chyffuriau, yn ol y gwr sy'n cynghori ser ifanc clwb pel-droed dinas Abertawe.
The latest figures show that 588 people in the Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda and Powys health board areas have now had the potentially fatal virus - an increase of 47 in just a few days.
Which Welsh city is known as Abertawe in its native language?
Newyddion: Taith y Fflam Olympaidd (S4C, 12.30pm, 7.10pm) Ar ail ddiwrnod taith y Fflam Olympaidd drwy Gymru, bydd yn cychwyn yng Nghaerdydd ac yn teithio i Ddinas Powys, Y Barri, Caerffili, Pontypridd, Merthyr Tydfil, Treherbert, Ynyswen, Treorci, Nantymoel, Bro Ogwr, Bryncethin, Pen-y-bont ar Ogwr, Trelales, Y PAl, Margam, Taibach, Port Talbot, Llansawel, Castell-nedd ac Abertawe. Byddwn yn ymuno e'r cyffro yng Nghaerffili amser cinio a heno ym Mharc Singleton, Abertawe.
Mae gan ATiC, sy'n rhan o Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, hanes cryf o ddarparu ymchwil a datblygu'n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmniau meddygol ac elusennau'n gysylltiedig a gofal iechyd.
Abertawe Bro Morgannwg University (ABMU) Health Board chiefs said the transfer of its Bridgend services to neighbouring Cwm Taf Health Board next year gave them the opportunity to come up with a name which more accurately reflected their smaller Swansea and Neath Port Talbot patch.
Since hospitals across the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board area were offered Welsh Government support in the form of 'targeted intervention', people who have been diagnosed with the disease have had to wait longer to start treatment.
MAE cyn-ymosodwr Cymru, Arsenal a Celtic, John Hartson, yn credu y bydd Abertawe'n cael gwell tymor y tro hwn o dan arweiniad y rheolwr Paul Clement.