Agrope

A`grope´


adv. & a.1.In the act of groping.
References in periodicals archive ?
Estas actividades independientes tienden a relacionarse con rubros de actividad agrope cuaria si se presentan oportunidades para ello (Gundermann y Gonzalez, 2008).
De acordo com o estudo citado da Eletrobras (16), estes impactos ambientais implicam diversos efeitos economicos sobre as comunidades vizinhas: inviabilizacao e perda de beneficios provenientes de atividades como a pesca e a agrope cuaria; exaustao de recursos naturais; alteracao no abastecimento da agua; alteracao na vida util de equipamentos e construcoes e alteracao nos gastos hospitalares com medicos e remedios.
She told the court: ``It was more like agrope,he used both hands at the same time, with a breast in eachhand.