Albuminin

Al`bu´mi`nin


n.1.(Chem.) The substance of the cells which inclose the white of birds' eggs.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
There was elevated ALP, serum globulin and significant reduction in serum albuminin combined infection with babesiosis and ehrlichiosis in dogs (Vijayalakshmi et al., 2013).
Laparoskopik kolesistektomi suresince splanknik sahadaki hemodidamik degisikliklerin degerlendirilmesinde iskemi modifiye albuminin rolu.
Yaslanmayla birlikte gastrik asit ve tukruk salgisinin azalmasi, mide bosalma zamaninin uzamasi, gastrik motilitenin yavaslamasi; ilac absorbsiyonunun bozulmasina, renal ve hepatik kan akiminin, total vucut suyunun, serum albuminin azalmasi; ilac dagiliminin yetersizligine, karaciger kitlesinin, karaciger enzim aktivitesinin azalmasi ve yetersiz beslenme; ilac metabolizmasinin bozulmasina neden olur.
Plazma albumin duzeyi, albuminin sentez, yikim ve dokulardaki dagilimi arasindaki iliskiye baglidir.
Konakci savunma mekanizmasinin azalmasi, fizyolojik islevlerde azalma, vucut bilesimindeki degisimler (yag/kas oraninin artmasi, serum albuminin dusmesi) ve protein baglama degisiklikleri sonucu ilac dagiliminin etkilenmesi; yaslilarin cevresel etkilenime karsi duyarliligin artiminda rol oynar.