Altarist

Al´tar`ist


n.1.(Old Law) A chaplain.
References in periodicals archive ?
(107) Kas kirjutaja oli mojutatud Niguliste Barbara kabelis asunud Lucca risti altarist, mida on samuti korra (1434) pruuniks ristiks nimetatud, (108) voi on selle nimetuse kasutamisel moni teine pohjus, jaab teadmata.
Allikast ei selgu, kummast Anna altarist kaib jutt.
aasta sissekandes pole juttu mitte Andrease, vaid Adriani altarist. (159) (1498.
(102) Aasta hiljem on uuesti juttu Neitsi Maarja altarist kabelis, (103) kolm aastat hiljem aga koori ees.
Vahetult enne seda on raagitud Puha Risti altarist ja Maarja altarist ning viimasel seisvast Neitsi Maarjast koos Kristuslapsega.135 Arvatavasti paiknes Antoniuse rist vore kuljes.
Tavaliselt paikneb sellises asukohas peaaltari hostianou, kuid sellisel juhul ei saa see altarist koorivorega eraldatud olla.