Alumine


Also found in: Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to Alumine: aluminum oxide

Al´u`mine

    (ăl´ũ`mĭn)
n.1.Alumina.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Kolmanda (nimetu) ladestiku alumine piir paikneb monevorra korgemal senisest Kesk-Kambriumi alumisest piirist ja selle asendi tapsustamine Eestis ei ole voimalik piirikihtide puudumise tottu.
Cementerio "Rebolledo Arriba", Departamento Alumine, Provincia de Neuquen.
Ehitusjaanuse alumine osa oli taidetud 60 cm paksuselt tumepruuni kihiga, mis koosnes inimese valjaheidetest.
The RIMS Rising Star Award, which honors up-and-coming risk management professionals under the age of 35 -- or those who have seven or less years of professional experience in the industry -- was presented to Alumine Bellone, director of risk and insurance for Broward Health, and Kathleen Crowe, account specialist II for Aon Risk Solutions.
Depto Alumine, Ruta Provincial 11, 23 km al N del lago Norquinco, hacia Paso de Icalma, 1550 m s.m., 17-II-1990, Correa et al.
Kui Oleviste hauaplaate kaitse alla voeti, jai spetsialistidel tahele panemata asjaolu, et asja kirjeldatud plaadist on sailinud veel teinegi fragment, nimelt alumine parem nurk (joon 6).