anaptyxis


Also found in: Thesaurus.

anaptyxis

(ˌænæpˈtɪksɪs)
n, pl -tyxes (-ˈtɪksiːz)
(Phonetics & Phonology) the insertion of a short vowel between consonants in order to make a word more easily pronounceable
[C19: via New Latin from Greek anaptuxis, from anaptussein to unfold, from ana- + ptussein to fold]
anaptyctic, ˌanapˈtyctical adj
References in periodicals archive ?
Major organization : YPOYRGEIO AGROTIKIS ANAPTYXIS KAI TROFIMON, GENIKI DIEYTHYNSI OIKONOMIKON YPIRESION, DIEYTHYNSI PROMITHEION DIACH/SIS YLIKOY KAI YPODOMON
Major organization : ORGANISMOS ANAPTYXIS KRITIS A.
Implementing agency : Ethniko Kentro Ereynas kai Technologikis Anaptyxis - EKETA
Major organization : PERIFEREIA THESSALIAS, PERIFEREIAKI ENOTITA KARDITSAS, DIEYTHYNSI ANAPTYXIS, TMIMA DIA BIOY MATHISIS, PAIDEIAS KAI APASCHOLISIS
International competitive bidding tender is invited by PERIFEREIA THESSALIAS, PERIFEREIAKI ENOTITA KARDITSAS, DIEYTHYNSI ANAPTYXIS, TMIMA DIA BIOY MATHISIS, PAIDEIAS KAI APASCHOLISIS for Electronic International Open tender for the award of service Primary school transport, secondary education SDE , territorial competence P .