awdl


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

awdl

(ˈaʊdəl)
n
(Poetry) a very long traditional Welsh poem following strict conventions
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
"We are concerned that such weapons may reach terrorist groups who will be capable of occupying the capital Sana'a in one night with such advanced military equipment," said bin Awdl.
Each awdl of The Gododdin counts as a single unit of composition in competitive song.
Fe'i henillodd am ei awdl, Patagonia, yn 1964, ac mae'n debyg mai am ei waith yn ysgrifennu am y wlad honno y daeth y bardd yn fwyaf enwog.
Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn, 1910 gyda'i awdl Yr Haf ?
Gyda'r 'glitz' ffug a'r gynulleidfa yn eistedd yn fwy llonydd na'r wyneb llyn yna ddisgrifiodd Gwilym Cowlyd yn ei Awdl - 'ar len y dwr lun y dydd' - fedra'i ddim meddwl am unrhywbeth pellach o'r ysbryd gwreiddiol o godi canu a hwyl.
Darlledir y rhaglen ar S4C ar nos Fercher 6 Medi, sef can mlynedd yn union i'r diwrnod yr enillodd y bardd ei gadair am ei awdl i'r 'Arwr', yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917.
The winning poet, Thomas Jones, had died on the evening his work had been sent to Wrexham, and his final words were, "Has the Awdl been sent safely?" Newspaper reports from the period describe emotional scenes as the name of the winning poet was announced and the reason for the non appearance explained.
Rhai wythnosau'n ddiweddarach enillodd ei awdl "Yr Arwr" gystadleuaeth Cadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917, a chafodd y wobr ei hadnabod byth wedyn fel y "Gadair Ddu".
'Dyn' oedd teitl yr awdl, ond ni chafwyd neb yn deilwng o'r wobr y flwyddyn hon.