Cardigan Bay

(redirected from Bae Aberteifi)
Also found in: Encyclopedia.

Car·di·gan Bay

 (kär′dĭ-gən)
A wide-mouthed inlet of St. George's Channel on the western coast of Wales.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Cardigan Bay

n
(Placename) an inlet of St George's Channel, on the W coast of Wales
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Then it was on towards the harbour where we came across the Time and Tide bell mounted beneath the jetty in homage to the ancient legend about the lost kingdom of Cantre'r Gwaelod, now submerged beneath Bae Aberteifi (Cardigan Bay).
Bro: Llwybr yr Arfordir (S4C, 8.25pm) Yn y rhaglen hon sy'n parhau i ddilyn Llwybr Arfordir Cymru, bydd Lowri Morgan yn rhoi cynnig ar syrffio ar arfordir y Gweyr; bydd Iolo Williams yn mynd ar daith go arbennig o gwmpas Bae Aberteifi a bydd Shn Cothi'n llenwi'i bol ym Mhwllheli.
Er byddai'n braf pe bai mwy o niwl o gwmpas Bae Aberteifi i atal yr awyrennau di-beilot heddiw rhag eu paratoadau rhyfelgar.