Cardigan Bay

(redirected from Bae Aberteifi)
Also found in: Encyclopedia.

Car·di·gan Bay

 (kär′dĭ-gən)
A wide-mouthed inlet of St. George's Channel on the western coast of Wales.

Cardigan Bay

n
(Placename) an inlet of St George's Channel, on the W coast of Wales
References in periodicals archive ?
25pm) Yn y rhaglen hon sy'n parhau i ddilyn Llwybr Arfordir Cymru, bydd Lowri Morgan yn rhoi cynnig ar syrffio ar arfordir y Gweyr; bydd Iolo Williams yn mynd ar daith go arbennig o gwmpas Bae Aberteifi a bydd Shn Cothi'n llenwi'i bol ym Mhwllheli.
Er byddai'n braf pe bai mwy o niwl o gwmpas Bae Aberteifi i atal yr awyrennau di-beilot heddiw rhag eu paratoadau rhyfelgar.