Cardigan Bay

(redirected from Bae Ceredigion)
Also found in: Encyclopedia.

Car·di·gan Bay

 (kär′dĭ-gən)
A wide-mouthed inlet of St. George's Channel on the western coast of Wales.

Cardigan Bay

n
(Placename) an inlet of St George's Channel, on the W coast of Wales
References in periodicals archive ?
Cacennau Cranc Bae Ceredigion gyda saws cocos a bara lawr Dyma gyfuno cranc ffres, cocos a bara lawr i roi llond plat o flas clasurol y mor, a hwnnw'n addas fel dechreufwyd neu ginio ysgafn.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
Dyna chi Gaerdydd, Sir Benfro, Bae Ceredigion ac Ynys Enlli.
Felly beth am roi tro ar ein rysait - cranc lleol o arfordir hardd Bae Ceredigion, ynghyd a saws bendigedig wedi ei greu gan ddefnyddio rhai o'n cynhwysion arobryn niferus.
O geg Afon Dyfrdwy ar hyd glannau gogledd Cymru gyda'i threfi glan y mr, dros y Fenai i Ynys Mn, o Benrhyn Llyen lawr i ehangder mawreddog Bae Ceredigion, drwy unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro, ar hyd milltiroedd o dywod melyn, heibio Gweyr a'i olygfeydd godidog, ar hyd glannau Bae Caerdydd a Chaerdydd, prifddinas Cymru, i dref farchnad Cas-gwent ar y ffin Lloegr.
Gwyntoedd cryfion sy'n wynebu'r morwyr dewr wrth iddynt groesi Bae Ceredigion yn y tywyllwch, ond maen nhw'n cyrraedd Cei Newydd yn ddiogel ond yn flinedig.
O geg Afon Dyfrdwy ar hyd glannau gogledd Cymru gyda'i threfi glan y mfr, dros y Fenai i Ynys Mfn, o Benrhyn Llyen lawr i ehangder mawreddog Bae Ceredigion, drwy unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro, ar hyd milltiroedd o dywod melyn, heibio Gweyr a'i olygfeydd godidog, ar hyd glannau Bae Caerdydd a Chaerdydd, prifddinas Cymru, i dref farchnad Cas-gwent ar y ffin e Lloegr.
Mi gawson ni'n hyfforddi ymhellach gan Melanie Heath, sy'n Swyddog ACA Bae Ceredigion, ac roedd hi'n pwysleisio pa mor bwysig oedd hi i gofnodi i ba gyfeiriad roedd y dolffiniaid yn teithio a be oedden nhw'n ei wneud.
Tir glas fydd yn cael ei droi y diwrnod cyntaf a sofol ar yr ail ddiwrnod, lle ceir digon o ddyfnder daear ar lan Bae Ceredigion gyda golygfeydd deniadol o'i amgylch.
Mae'r tir ger traeth Bae Ceredigion yn lle digon glwyb.