Colwyn Bay

(redirected from Bae Colwyn)
Also found in: Encyclopedia.

Colwyn Bay

(ˈkɒlwɪn)
n
(Placename) a town and resort in N Wales, in Conwy county borough. Pop: 30 269 (2001)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yn dawel yn Ysbyty Llandudno o 8 Troon Close, Bae Colwyn. Gynt o Hillside, Dolgarrog.
Yn nes at adref, yn 2015, fe agorodd ei fwyty ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, ac yn fwy diweddar, ar ddydd Gwyl Dewi eleni, fe wnaeth agor bwyty arall yn adeilad enwog Somerset House, Llundain.
Wedyn mi oedd 'na Slot Sadwrn, a dwi'n cofio bod yn y gynulleidfa pan oedd yn Sw Bae Colwyn. Jabas, Talcen Caled.
Mae prosiect Sgwad Mor Chwaraeon Dwr Bae Colwyn wedi derbyn PS2,500 diolch i Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.
Daw'r ddwy ornest o Barc Eirias, Bae Colwyn wrth i dim Merched Cymru a thim dan 20 Cymru herio gwrthwynebwyr o Ffrainc.
Blodau'r teulu yn unig, ond os dymunir, derbynnir rhoddion er cof yn ddiolchgar tuag at Hosbis Dewi Sant, trwy law T.Conchar a'i Feibion, 4 Woodland Road West, Bae Colwyn. Ffeon: 01492 532206.
I landudno fydda i'n mynd rwan, neu i Gonwy neu Bae colwyn, i ganol y Saeson.
Mae'r daith yn cychwyn ym Mharc Eirias Bae Colwyn ac yn gorffen yn Llandudno gan ddilyn cwrs caled sy'n cynnwys cymalau yng Nglannau Dyfrdwy, Bryniau Clwyd, coedwigoedd Dyfi yng Nghanolbarth Cymru a thros y ffin yn Swydd Gaer.
Yn sydyn ond yn dawel yng Nghartref Bron Afallen, Cerrigydrudion, gynt o Ffordd y Bugail, Stad y Fron Bae Colwyn yn 75 mlwydd oed.
Os hoffwch gyfranu at y sgwrs, gyrrwch eich sylwadau i heraldcymraeg@reachplc.com neu Yr Herald Cymraeg, Bryn Eirias, Bae Colwyn, LL29 8BF.
Cawn ddilyn yr holl gyffro yn fyw o Barc Eirias, Bae Colwyn o 7.30pm gyda'r gic gyntaf am 7.45pm.
Y cyfeiriad ydi: Yr Herald Cymraeg, Bryn Eirias, Bae Colwyn, LL29 8BF, neu fe allwch yrru e-bost i'r cyfeiriad hwn: Yr Herald Cymraeg, Bryn Eirias, Bae Colwyn, LL29 8BF, neu fe allwch yrru e-bost i'r cyfeiriad hwn: heraldcymraeg@reachplc.com Dwi'n cynnwys dau lun i weld wnaiff hyn brocio'r cof ac a ddaw o ag atgofion yn llifo yn ol i chi.