Balistraria


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
Translations
References in periodicals archive ?
Drwy gyd-weithio a'r artist Mattt Moate (sydd yn gyfenw addas rhywsut ar gyfer digwyddiad mewn castell) mae Jwls wedi creu darn o'r enw Balistraria II, 2017.