Brecon Beacons

(redirected from Bannau Brycheiniog)

Brec·on Beacons

 (brĕk′ən)
A mountain range of southern Wales rising to 886 m (2,907 ft).
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae'r Felothon, sydd yn ei drydydd flwyddyn bellach, yn dechrau yng Nghaerdydd ac yn pasio drwy Went a Bannau Brycheiniog, cyn mynd yn ol i'r brifddinas dros Fynydd Gaerffili.
Mae'r Felothon, sydd yn ei drydedd flwyddyn bellach, yn dechrau yng Nghaerdydd ac yn pasio drwy Went a Bannau Brycheiniog, cyn mynd yn ol i'r brifddinas dros Fynydd Gaerffili.
Funudau'n unig o harddwch Bannau Brycheiniog, mae Glyn Ebwy a threfi eraill Blaenau Gwent yn hwylus iawn ar gyfer unrhyw un sy'n ymweld 'r Eisteddfod, naill ai am yr wythnos neu dim ond am y diwrnod.
Ac mae gan Gymru ddigonedd o fynydd-dir amrywiol i'w fwynhau; o gopaon uchel a chreigiog ardal Eryri i fynyddoedd llai garw Bannau Brycheiniog.
Roedd y tir yn lot fwy moel na be o'n i'n ei ddisgwyl a ddaru'r tywydd ddim helpu chwaith!" Hefyd yn y gyfres, bydd Carwyn yn mynd i'r Bannau Brycheiniog yn yr hydref ac yn ol i'w ardal enedigol yn Eryri yn y gaeaf.
Wedi wythnosau o baratoi a milltiroedd o redeg ar hyd strydoedd Abertawe, traethau Bro Gweyr a Bannau Brycheiniog, sut bydd hi'n ymdopi yn y jwngl?
Fe wrandewais ar 'Mwng' eto yn ddiweddar ar un o'r dyddiau hynny lle ro'n yn gorfod teithio nol a mlaen i Gaerdydd mewn diwrnod a choeliwch neu beidio wrth groesi Bannau Brycheiniog roedd 'Ysbeidiau Heulog' rhywsut yn gwneud fwy o synnwyr nac o'r blaen.
Roedd Pamela Ann Jones, 52, o'r Garnant, wedi trefnu i ddau ddyn anhysbys glirio ty ei brawd ac yna taflu'r sbwriel ar y mynydd sy'n ran o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ia, Parc Cenedlaethol.
Fel gwr a'i wreiddiau yn yr ardal, bydd Basil yn arwain Dai o gwmpas y fro, ac yn dwyn atgofion am ei waith a'i fywyd wrth odre Bannau Brycheiniog.
Awdurdod Pare Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir Powys
Mae Helen wedi bod yn ei swydd ers tua dwy flynedd bellach, a chyn hynny roedd yn warden hefo Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Ychydig o leoedd a allai frolio tirlun o''r fath amrywiaeth - o''r arfordir i''r mynyddoedd mewn dim ond taith fer yn y car - o strydoedd prysur Bae Caerdydd i dawelwch Bannau Brycheiniog.