Beboer


Also found in: Encyclopedia.

Beboer

(ˈbiːˌbəʊə)
n
(Communications & Information) a user of the social-networking website Bebo.com
[C21: from Bebo, the social-networking website]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
To this, Vinn Nielsen drily comments: Hvis man nu var senildement beboer pa et plejehjem i Odder, er det ikke sikkert man ville kunne se ligheden mellem det samfund, statsministeren taler om, og sa det man selv kender.
And when one Beboer called her the "worst student ever", the trainee garda hit back and DEFENDED lying down on the job.
Most Beboers are aged 18 to 24 but many schoolchildren also like to use the site.