Belg


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Belg.

1. Belgian.
2. Belgium.
References in periodicals archive ?
Yn y bennod, sydd i'w darlledu nos Fercher, cawn ddilyn un o dripiau tramor cwmni Bysiau Cwm Taf i Wlad Belg ar gyfer gwasanaeth coffa Dydd y Cadoediad yn Menin Gate, Ypres.
County - the all-girls Louisville High team of Sarah Conway, Liesel Haskell, Clare Moynihan, Jessica Pollack, Elizabeth Belg, Carolyn Cosentino, Jessie Dzundza, Katie Gaon, Julia Kierzek, Mercy Martin, Meghan Mateus and Alana Whitman.
This area is particularly dependent on the Belg rains.
Mae gan bawb eu hoff atgof, ond f'atgofion mwya' i yw gol ryfeddol Hal Robson Kanu yn erbyn Gwlad Belg, Ben Davies yn clirio'r bel oddi ar y lein ym munudau cyntaf y gem yn erbyn Slofacia a'r syndod a'r gorfoledd wrth i Neil Taylor ac Ashley Williams sgorio.
Cattle 16 ( 22 months: Belg x Strs: pounds 400 Palm Strothers.
For the last class Friday, teacher Belg said students would build and test bottle rockets.
Roeddwn i wedi clywed hanes y teulu gan fy nhaid, yr awdur Geraint Vaughan Jones, ond dim ond ar ol cyrraedd Ffrainc a Gwlad Belg a gweld yr holl fynwentydd a'r holl gerrig beddi gwyn, wnes i sylweddoli realiti'r sefyllfa.
Steers: Belg Blue: Top pounds 1085 to D M Davies, Mwdwl; Others pounds 730 to pounds 1060 Limousin: Top pounds 1070 to Messrs Davies, Parcmawr; Others pounds 770 to pounds 1045 Blonde Aq: Top pounds 1045 to D M Davies, Mwdwl; Others pounds 710 to pounds 990 Hereford.
Lladdwyd y ddau ar yr un diwrnod, ac fe'i claddwyd o fewn troedfeddi i'w gilydd ym mynwent Artillery Wood ger Boezinge, Gwlad Belg.
Belg Blue Hfr from S Gibson, sold at pounds 780 to Mr T Davie, High House Farm, Minting, Lincs.
Tenders are invited for Repiar Maintenance Operation Ptac Plant Belg.
ERS 1936 mae strydoedd Wallonia yng Ngwlad Belg wedi mwynhau cynnwrf ras La Fleche Wallone, wrth oreuon y byd seiclo gystadlu yn erbyn ei gilydd.