Bewonder

Related to Bewonder: bewilderment

Be`won´der


v. t.1.To fill with wonder.
[imp. & p. p. Bewondered ( ).]
2.To wonder at; to admire.
References in periodicals archive ?
Hy was versot op O Henry en Damon Runyon se kortverhale en het later John Steinbeck bewonder en gelees.
Een van die groot komplimente wat hy soms uitgedeel het, was om van iemand te se 'hy of sy is 'n regte nuuskierige agie', 'n verwysing na die soort weetgierigheid wat hy in ander bewonder het, maar wat homself ook by uitstek gekenmerk het, een van die uitvloeisels van begaafdheid wat ons almal bewonder het.
Sy bewonder Clementina se wonderlike toewyding aan haar werk en haar besondere geduld.
Miskien is ek tog meer geneig tot die vetvoer eerder as die uithonger van taal, hoewel ek die effek van laasgenoemde ten seerste bewonder in byvoorbeeld die werk van Vladislavic en Coetzee en huile meesters Kafka en Beckett.
Wanneer Natasha se vriende haar bewonder as 'n sterk en doelgerigte persoon, verwys sy vinnig na haar ma en die baie ander vroue in haar familie.
Aan die een kant is Tyrone 'n selferkende misdadiger wat aangekeer word vir sy oortredings; aan die ander kant kan die leser ook nie help om empatie met hom te ontwikkel en hom vir sy vindingrykheid en gladde bek te bewonder nie.
Sy werk as 'n grondwaardin vir Air Namibia en Christi bewonder haar ma vir die stamina waarmee sy haar en ander kinders grootgemaak het.
Ek was so beindruk met haar en ek het begin om haar te bewonder.
Dalk, om 'n gedeelte van die vers "Ammoniet" aan te haal, is die digter van hierdie bundel wel iemand wat "wragtig kyk tot fossielwordens toe"--die fossiel word bewonder en die leser staan verwonderd, maar die onderwerp word selde waarlik lewend en skitterend uit die woord opgetower.
Alhoewel ons nie hierdie optrede kan aanvaar nie, is daar tye dat ons karakters soos Woyzeck en Plaston bewonder vir huile moed om huile teen maatskaplike beperkings te verset.
Die meedoenlose orde leef in die musiek wat die vrou bewonder.