Bewonder

Related to Bewonder: bewilderment

Be`won´der


v. t.1.To fill with wonder.
[imp. & p. p. Bewondered ( ).]
2.To wonder at; to admire.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
The project was masterminded by Eagles Meadow manager Kevin Critchley and Sally Sookia, Assistant Head of the Bewonder agency, which is in charge of marketing at Eagles Meadow.
Hy was versot op O Henry en Damon Runyon se kortverhale en het later John Steinbeck bewonder en gelees.
Een van die groot komplimente wat hy soms uitgedeel het, was om van iemand te se 'hy of sy is 'n regte nuuskierige agie', 'n verwysing na die soort weetgierigheid wat hy in ander bewonder het, maar wat homself ook by uitstek gekenmerk het, een van die uitvloeisels van begaafdheid wat ons almal bewonder het.
Sy bewonder Clementina se wonderlike toewyding aan haar werk en haar besondere geduld.
This holds independently of the fact of whether the indefinite is stressed or destressed, is generic or existentially bound: (30) dat ek (* vir) skakers altyd bewonder het.
Wanneer Achilles se moeder Thetis ('n seegodin) Hefaistos vra om 'n wapenrusting vir haar seim te maak, beloof hy om die wapens so mooi te maak 'dat elkeen van al die baie mense wat daar is, as hy hulle sien, hulle sal bewonder' (H:298,466-7) (1).
Wanneer Natasha se vriende haar bewonder as 'n sterk en doelgerigte persoon, verwys sy vinnig na haar ma en die baie ander vroue in haar familie.
Sy werk as 'n grondwaardin vir Air Namibia en Christi bewonder haar ma vir die stamina waarmee sy haar en ander kinders grootgemaak het.
Aan die een kant is Tyrone 'n selferkende misdadiger wat aangekeer word vir sy oortredings; aan die ander kant kan die leser ook nie help om empatie met hom te ontwikkel en hom vir sy vindingrykheid en gladde bek te bewonder nie.
"Ek was so beindruk met haar en ek het begin om haar te bewonder. Sy het vir my 'n groot inspirasie geword.
* Watter insig openbaar Paulus in homself wanneer hy die nuwe tuiste van die uMbo sien, en bly staan om die vallei te bewonder?