Beaumaris

(redirected from Biwmares)
Also found in: Encyclopedia.
Related to Biwmares: Dornoch, Sutherland

Beaumaris

(bəʊˈmærɪs)
n
(Placename) a resort in N Wales, on the island of Anglesey: 13th-century castle. Pop: 1513 (2001)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae dros 30 o nofwyr dewr yn paratoi i nofio dwy filltir o bier Biwmares i bier Bangor dydd Sadwrn Medi'r 7fed er cof am Irfon Williams.
Y tro hwn, bydd Band Pres Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Brass Biwmares a Band Tylorstown yn cystadlu am le yn rownd derfynol Band Cymru 2016.
Ymhlith yr adeiladau eraill yn y gyfres mae Amgueddfa Caerfyrddin, Castell Penfro, Carchar Biwmares, Neuadd y Ddinas Caerdydd, Maenordy Llancaiach Fawr yng Nghaerffili ac Abaty Cwm Hir, ger Llandrindod.
Ers y cychwyn cyntaf mae hanes 'Chateau Rhianfa' ger Biwmares yn rhamantus.
Yr wythnos hon bydd tri o drigolion ardal Biwmares yn camu i gegin y Bull ac yn wynebu'r her o blesio'r beirniaid.
THOMAS - ROBERT HUGH 6ed Mehefin 2012 yn heddychlon yng Nghartref Nyrsio Ceris, Treborth, gynt o Llys-Iestyn, Biwmares yn 83 mlwydd oed.
Performing on the night to help raise awareness and money for St David's Anglesey Hospice will be Gruffydd Wyn, Cor Glanaethwy, Brodyr Magee and Band Biwmares. The evening's presenter is Anglesey's AM, Rhun Ap Iorwerth.
Clapio ar hyd ln Biwmares oeddan ni -Rhos Isa, 'Rorsedd, Rhos Newydd, Ffordd Deg Bach a Ffordd Deg Wen, Bryn Glas, Bryn Cogail a Charwad, er mawr embaras i mam, gan fod ganddon ni ieir Gruff Effraim yn yr ardd!" Mi ddaeth hyn ag atgofion yn l i minnau hefyd.
Hefyd, cawn gyfle i glywed dwy gn gan Wil Tn gyda'i fand newydd wrth iddo berfformio am y tro cyntaf yng Ngorsaf Dn Biwmares. Bydd e hefyd yn sgwrsio gydag Elin yn un o'i hoff lefydd ar Ynys Mn, Porth Swtan.
Esboniais sut mae'r Cymry Cymraeg mor brysur yn cwyno am gestyll Edward I yng Nghonwy, Caernarfon, Harlech a Biwmares, mor brysur yn cael eu gormesu ers 1282, tydi'r mwyafrif rioed di bod am dro i weld Castell Llywelyn ap Gruffydd yn Ewlo.
Ymysg y perfformwyr mae Catrin Finch, Fflur Wyn, Jeremy Huw Williams, Cr Ieuenctid Mon, Band Biwmares, Cr Aelwyd yr Ynys, Cefin Roberts, Ysgol Glanaethwy a John Eifion.
Ar ol Biwmares dechreuodd y golygeydd agor allan eto ac hanes Cymru yn dod fwy fwy i'r amlwg.