Beaumaris

(redirected from Biwmares)
Also found in: Encyclopedia.
Related to Biwmares: Dornoch, Sutherland

Beaumaris

(bəʊˈmærɪs)
n
(Placename) a resort in N Wales, on the island of Anglesey: 13th-century castle. Pop: 1513 (2001)
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Y tro hwn, bydd Band Pres Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, Brass Biwmares a Band Tylorstown yn cystadlu am le yn rownd derfynol Band Cymru 2016.
Ymhlith yr adeiladau eraill yn y gyfres mae Amgueddfa Caerfyrddin, Castell Penfro, Carchar Biwmares, Neuadd y Ddinas Caerdydd, Maenordy Llancaiach Fawr yng Nghaerffili ac Abaty Cwm Hir, ger Llandrindod.
Cafodd Niwbwrch ei sefydlu yn 1303 gan Edward I fel bwrdeistref newydd i gartrefu trigolion Llan-faes, a gafodd eu hel o'u catrefi pan godwyd castell at thref Biwmares.
Yr wythnos hon bydd tri o drigolion ardal Biwmares yn camu i gegin y Bull ac yn wynebu'r her o blesio'r beirniaid.
THOMAS - ROBERT HUGH 6ed Mehefin 2012 yn heddychlon yng Nghartref Nyrsio Ceris, Treborth, gynt o Llys-Iestyn, Biwmares yn 83 mlwydd oed.
Un cwpl eleni yn ffraeo gan fod 'hi' isho gweld castell Biwmares a 'fo' isho gweld siambr gladdu arall.
Clapio ar hyd ln Biwmares oeddan ni -Rhos Isa, 'Rorsedd, Rhos Newydd, Ffordd Deg Bach a Ffordd Deg Wen, Bryn Glas, Bryn Cogail a Charwad, er mawr embaras i mam, gan fod ganddon ni ieir Gruff Effraim yn yr ardd
Hefyd, cawn gyfle i glywed dwy gn gan Wil Tn gyda'i fand newydd wrth iddo berfformio am y tro cyntaf yng Ngorsaf Dn Biwmares.
Eleni roedd tim rhwyfo mor merched Porthmadog wedi gosod targed syml am 2017 - ennill Ras y Fenai, dros 12 milltir o gastell Biwmares i gastell Caernarfon am y pumed tro yn olynol.
Ymysg y perfformwyr mae Catrin Finch, Fflur Wyn, Jeremy Huw Williams, Cr Ieuenctid Mon, Band Biwmares, Cr Aelwyd yr Ynys, Cefin Roberts, Ysgol Glanaethwy a John Eifion.
Williams a'i Fab (Melvin Rowlands), 29 Stryd y Castell, Biwmares, Ynys Mon.
Roedd hi yn arferiad i blant, pan yn cychwyn yn yr hen Ysgol Ramadeg Biwmares, gael eu rhoi i mewn i un o dri tye.