Blote

v. t.1.To cure, as herrings, by salting and smoking them; to bloat.
[imp. & p. p. Bloted; p. pr. & vb. n. Bloting.]
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Es una problematica de prevalencia moderada (Ingles et al., 2008), que suele iniciarse durante la adolescencia temprana con una manifestacion similar por sexo y edad (Garcia-Lopez, Ingles y Garcia-Fernandez, 2008; Ingles, Piqueras, Garcia-Fernandez, Garcia-Lopez y Delgado, 2010) y que genera una interferencia considerable sobre el ajuste academico y el desarrollo social de las personas (Blote, Miers, Heyne y Westenberg, 2015; Delgado, Ingles y Garcia-Fernandez, 2013 y 2014; Garcia-Lopez, Piqueras, Ingles y Diaz-Castela, 2008; Ingles, Delgado, Garcia-Fernandez, Ruiz-Esteban y Diaz-Herrero, 2010).
(31) Alhoewel kleur op Grieks-Romeinse beeldhouwerk tans meestal met die blote oog onwaarneembaar is, het pigmentidentifikasie onomstootlik bewys dat kleur wel daarop aangebring was.
Deurdat De Wet se karakterisering ook iets van 'n geskiedenis van sy omswerwinge gee, is dit ook meer as blote beskrywing.
A sample of fifth and sixth grade students was used because research suggests that handwriting has become automatic by these grades (Blote & Hamstra-Bletz, 1991; Karlsdottir & Stefansson, 2002).
For students in this study, the average writing speed of the group fell within the range of studies that examined the writing speed of middle school students (Graham, Berninger, & Weintraub, 1998; Hamstra-Bletz, & Blote, 1990; Phelps, Stempel, & Speck, 1985).
En la Tabla 1 se presenta la distribucion de las especies registradas para Peru de los generos Acidomeria, Anasa, Althos, Catorhintha, Cebrenis, Shictyrtus, Vazquezitocoris, Zicca, Viklundocoris y Petersitocoroides (Blote, 1935; Brailovsky, 1983, 1990, 1995, 2002, 2012; Brailovsky & Barrera, 2000, 2008, 2009, 2010, 2012; Brailovsky & Cadena.
Die outeur voer aan dat geweld in Bamako dikwels onsigbaar is vir die blote oog en mens dit maklik kan miskyk indien mens na stereotipes soos verkragtings, moorde en aanrandings soek.
As criancas e adolescentes com elevada ansiedade social tem menos amigos, sentem-se mais sozinhas e solitarias (Albano, Chorpita, & Barlow, 2003; Beidel, Turner, & Morris, 1999; Beidel et al., 2007), e apresentam menores niveis de aceitacao e suporte no grupo de pares, sendo mais suscetiveis de serem ignoradas, rejeitadas ou ridicularizadas (Blote, Kint, & Westenberg, 2007; Greco & Morris, 2005; Storch & Masia-Wamer, 2004).
Hierdie kort beskrywings ontsluit baie van die gedigte, maar stel ook effe teleur: die beskrywings is selde meer as blote prosavertellings van wat reeds in die gedig vertel is.
Gilbert's feelings towards Florence, nicknamed Blote, only became apparent after the discovery of a diary in an attic by his son, David, years after his death.