boeremusiek


Also found in: Wikipedia.

boeremusiek

(ˈbʊərəˌmjuːzɪk)
n
(Jazz) South African a variety of light music associated with the culture of the Afrikaners
[Afrikaans]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
- Akkordica allows you to reproduce many different accordion types (diatonic and chromatic) for various genres of musical styles such as Folk, Rock, Blues, Jazz, Polka, Tango, Bal-musette, Cajun, Zydeco, Classical, Schrammelmusik, Klezmer, Levenslied, Sevdalinka, Boeremusiek, Forro, Merengue, Cueca, Milonga, Chamame, Cumbia, Vallenato, Norteno, Tex-Mex, Saltarello, Tarantella, Ceol, Basque Trikitixa and Inuit music.
(22.) The Boeremusiekgilde photographs, obtained with partial funding from DOMUS, are connected to Willemien Froneman's study on boeremusiek.
"The almost forgotten Ohambo tradition in the north, the characteristics of Boeremusiek, and with Marthin Ashikoto, King of the Ndonga, whose fate was doomed by the discrepancies between traditional and European jurisdiction."
In retrospeksie belig Koos Kombuis in hierdie teks aspekte wat in 'n groot mate agterwee gelaat is in sy outobiografie, Seks & Drugs & Boeremusiek (2000)--die dae van opstand teen alle konvensionaliteit toe hy en ander rocksterre soos Bernoldus Niemand (James Phillips) en Johannes Kerkorrel (Ralph Rabie) die land deurkruis en 'n rockrebellie ontketen het met hulle alternatiewe musiek.
final whistle blows and then it's time for the boeremusiek
Library users also learned about Kolbe's love and wide appreciation of music that accommodated both local minstrel music and "boeremusiek" (Afrikaans music).
Die musiekstyle wat tydens Transmissie gehoor is, omvat enigiets vanaf Afrikaanse genres soos goema- en boeremusiek tot by kosmopolitaanse rave-musiek en Afro-jazz.
2001) te kenne gegee dat vryheid, ontvoogding en "uitstyg bo die stelser' vir hom belangrik is, en het in hierdie verband verwys na twee boeke wat sy lewe verander het, naamlik Nelson Mandela se Long walk to freedom en Koos Kombuis se Seks & drugs & boeremusiek. Hy skryf: "Albei hierdie 'rebelle' haal hulself 'n gevangenskap op die hals--die een in 'n tronk, die ander in 'n gestig."
Die "boeremusiek" het sy wortels in krontjong--die Javaanse musiek wat vanaf die 16de eeu uit Maleise en Portugese elemente begin ontstaan het.