Botanology

Related to Botanology: botany

Bot`a`nol´o`gy


n.1.The science of botany.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
maculatum in his book of medical botanology, reporting that
Hugh Davies (3 Ebrill 1739 - 16 Chwefror 1821) MAE eleni yn ddaucanmlwyddiant cyhoeddi Welsh Botanology gan Hugh Davies.
Roedd yn gyfaill i Thomas Pennant ac wedi teithio yn ei gwmni, ond does dim dwywaith mai'r gymwynas fwyaf o'i eiddo oedd paratoi a chyhoeddi'r Welsh Botanology yn 1813.
Some of the most sought-after are the Welsh bible of 1620 which could fetch up to pounds 2,000, a title called Welsh Botanology as well as rare books from the famous Gregynog Press.
Yn Welsh Botanology, Hugh Davies mae o'n cyfeirio ato fel hyn: "F.
Gan y byddwn y flwyddyn nesaf yn dathlu dau ganmlwyddiant cyhoeddi Welsh Botanology, Hugh Davies, dewisodd y Dr Gareth Griffiths drafod cyfraniad y gwr hwn gan nodi mai ef, yn fwy na thebyg, oedd y microbiolegydd Cymraeg cyntaf.