Botha

(redirected from Botha, Louis)
Also found in: Encyclopedia.

Bo·tha

 (bō′tə, -tä′), Louis 1862-1919.
South African general in the Boer War (1899-1902) and first prime minister of the Union of South Africa (1910-1919).

Botha

, Pieter Willem 1916-2006.
South African prime minister (1978-1989) who defended and upheld apartheid despite international protest.

Botha

(ˈbəʊtə)
n
1. (Biography) Louis. 1862–1919, South African statesman and general; first prime minister of the Union of South Africa (1910–19)
2. (Biography) P(ieter) W(illem). 1916–2006, South African politician; defence minister (1965–78); prime minister (1978–84); state president (1984–89)

Bo•tha

(ˈboʊ tə)

n.
Louis, 1862–1919, South African statesman.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Botha, Louis Kruger en Koos Prinsloo het Hennie Aucamp geslagte jonger mense gelei om 'n skeppende of intellektuele lewensinstelling aan te kweek.