Burion

Bu´ri`on


n.1.(Zool.) The red-breasted house sparrow of California (Carpodacus frontalis); - called also crimson-fronted bullfinch.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Dyma y math o bobl o wahanol dylwythau yr wyf wedi dod i gysylltiad a hwy yn ystod yr 8 mis diwethaf tra yn y goedwig neu ddiffaethwch yr Afon Amazon, Yr eiddoch yn burion, Llewelyn Williams c/o Mario Nino, Casilia 211, Amazonias, Peru.
Aethum adref yn amddifad o ramadeg Wyddeleg, ond wedi dysgu yn burion ystyr y gair 'craic''.
Gweyr Donald Evans yn burion am y cynhesu cyson sydd yn digwydd ac nid yw'n dibrisio'r peryglon.
BURION: My business is the King's English bookstore.
A gwyr Craig ab Iago hynny yn burion, fel Simon Glyn yntau, y rhai sydd wedi gwneud cymaint o swn yn y gorffennol am y mewnlifiad.
Mae Hedydd yn deall hun yn burion. Felly, mi roddodd y gorau i'r garej pan oedd o tua deugain, a throi ati i sgwennu.
Dwi'n cofio'r rhan hon o'm arddegau yn burion. Byddai fy modryb o dde Cymru yn dod i aros efo ni ddwywaith y flwyddyn, a'r unig beth a ddywedai am yr hanner awr cyntaf wedi cyrraedd oedd, "Randros, mae'r plant 'ma wedi TYFU!" Byddwn innau yn sefyll yno yn hunan ymwybodol yn trio meddwl mor rhyfedd fyddai hi pe na baem yn tyfu.
Fodd bynnag, pan ofynnais pwy oedd yn cael ei phen-blwydd yr wythnos honno, roedd pob llaw yn saethu i fyny - pawb yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw yn burion a faint oedd oedran Ei Mawrhydi.
Gan mod i wedi mwynhau hanes Leningrad dros Dolig, roedd hyn yn fy siwtio yn burion.
Meddai Dyfed Edwards, Arweinydd y Cyngor: "Mae eich barn yn bwysig i ni...Hyd yn oed os nad ydych erioed wedi gwneud dim byd '' am eich fel hyn o'r blaen, dwi'n pwyso arnoch i ddod ymlaen i gymryd rhan." Gwyr Dyfed Edwards yn burion mai ideoleg Doriaidd sy'n gyrru'r agenda hon o doriadau, felly dydw i ddim yn deall y brwdfrydedd dros gymryd rhan yn y sioe.
Bob bore, byddwn yn mynd i'r caffi ym Mhenygroes, ac er nad yw perchennog y caffi yn gallu siarad Cymraeg, mae hi a Hedydd yn deall ei gilydd yn burion.