Buckley

(redirected from Bwcle)

Buck·ley

 (bŭk′lē), William Frank, Jr. 1925-2008.
American writer and editor who founded the conservative magazine National Review (1955).
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Buck•ley

(ˈbʌk li)
n.
William F., Jr., born 1925, U.S. writer and editor.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Peacefully at his home 25 Maes Bwcle, Llanfechell aged 78.
Peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead of 6 Maes Bwcle, Llanfechell, aged 91 years.
Mae hwn yn gwestiwn y mae Emlyn Richards yn ymboeni ynglyn ag ef yn gyson wrth bori rhwng cloriau dyddiadur Wiliam Bwcle o'r Brynddu, Llanfechell, Ynys Mon.
Erbyn heddiw, mae teulu bach o ddyfrgwn wedi cael eu gweld ar Afon Cefni, dau ddwrgi yn chwarae dan Bont Bwcle, eto ar yr Afon Cefni.
Edwards of 3, Maes y Waen, Prion, Denbigh, Denbighshire LL16 4SB is applying to change an existing licence as follows: To add an operating centre to keep 4 goods vehicles and 0 trailers at Blas Bwcle Llannefydd Conwy LL16 5DP Owners or occupiers of land (including buildings) near the operating centre(s) who believe that their use or enjoyment of that land would be affected, should make written representations to the Traffic Commissioner at Hillcrest House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF stating their reasons, within 21 days of this notice.
Syllais ar gofeb William Bwcle (Dyddiadurwr 1691-1760) yn y fynwent cyn mentro mewn i dywyllwch canol oesoedd yr hen Eglwys.
Peacefully at her home, 2 5 Maes Bwcle, Llanfechell, aged 90 years.
O'rmaes parcio, mi fedrwch gymryd lon y gors (llwybr troed) cyn belled a Phont Bwcle (1817) ac o'r fan honno, mi fedrwch droi i lawr i gyfeiriad Malltraeth nes y dowch chi at Lon Tan Ferw.
mai band pres cynharaf y gogledd-ddwyrain oedd un Bwcle, ac aed ati hefyd o'r 1830au ymlaen i sefydlu bandiau pres yn ardaloedd y chwareli yng Ngwynedd.
...roedd Bwcle, i'r dwyrain o'r Wyddgrug, yn ganolfan cynhyrchu crochenwaith o bwys o'r 13g ymlaen.
Mae Crochenwaith Bwcle wedi cael ei wneud o glai lleol ers y 18fed ganrif ac mae safon uchel y gwaith unigryw yma wedi creu enw i'r deunydd hwn dros y blynyddoedd ers hynny.