Quant sign

(redirected from CAJ Quant)
Also found in: Medical.
Translations

Quant sign

n. signo de Quant, hendidura en forma de T que aparece en el hueso occipital y que se ve en casos de raquitismo.