CWIS


Also found in: Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to CWIS: CIWS
Translations

CWIS

(Comput) abbr of campus-wide information systemCampusnetz nt
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
"Mae'r rhan fwyaf o bobl yn licio her cwis da ond mae cwis Rhannu yn gosod sialens ychwanegol gan ei fod o'n gofyn am fwy na jest gwybodaeth gyffredinol dda, mae angen bargeinio hefo cystadleuwyr eraill i ddewis pwy sy'n cynrychioli'r tim 'Dych chi'n dwad i nabod y cystadleuwyr - pwy sy'n orhyderus, pwy sy'n swil, pwy sy'n fodlon rhoi eu pennau ar y bloc, pwy sy'n aros yn y cefndir, pwy sy'n meddwl am les y tim a phwy sy'n meddwl amdanyn nhw eu hunain yn unig," ychwanega Aled, sydd yn gyn newyddiadurwr teledu a radio gyda BBC Cymru.
CWIS are designed to protect the marine environment and must meet the stringent environmental requirements outlined by Abu Dhabi's environmental regulator, the Environment Agency - Abu Dhabi (EAD).
The Scout Portal Toolkit (SPT) and the Collection Workflow Integration System (CWIS), open-source software packages developed by the Internet Scout Project under grants from the Andrew W.
CWIS Chairperson Ann Cody says the WIPS Network provides a vehicle to mobilize the entire Paralympic community around this issue and tap the incredible talents and resources available worldwide, which until recently have not been explored.
Er roeddan nhw gyd yn gyfeillgar iawn yn yr Ystafell Werdd cyn y cwis."
Yn y cwis newydd yma, mi fydd angen i'r cystadleuwyr fod ar flaenau eu traed.
Y cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon byrlymus Dylan Ebenezer fydd wrth y llyw wrth iddo ddangos yr un brwdfrydedd heintus am sioeau cwis ag y mae o am beldroed.
Y Ras: Y Selebs S4C, 9.30pm Ychydig wythnosau yn ol, fe wnaeth cwis chwaraeon S4C, Y Ras, goroni cefnogwr chwaraeon mwyaf gwybodus Cymru, ond tybed pwy yw'r seleb gyda'r wybodaeth chwaraeon gorau?
Deugain mlynedd i'r flwyddyn ers i'r Cymro Leighton Rees ennill Pencampwriaeth gyntaf Dartiau Proffesiynol y Byd ym 1978, bydd cwis darts newydd sbon yn dechrau ar S4C nos Sadwrn, 14 Gorffennaf.
Cwis ar gyfer unigolion yw Y Ras, ac mae'n cael ei gyflwyno gan Gareth Roberts.
GAN GERALLT PENNANT RHAG ofn y byddwch yn gosod cwis tafarn am enwogion y byd canu cyfoes yn y dyfodol agos, dyma dri chwestiwn bach hwylus i chi ar gyfer y rownd am Geraint Lovgreen | Un, Beth ydy enw band Geraint Lovgreen?